Cuộc họp tham các cơ quan và chuyên gia tỉnh Đồng Tháp cho dự thảo Bộ chỉ số giám sát và đánh giá thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về Chuyển đổi hệ thống lương thực minh bạch, trách nhiệm và bền vững tại Việt Nam đến năm 2030

18/06/2024

Ngày 11 tháng 6 năm 2024, Trung tâm Tư vấn Chính sách nông nghiệp – Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn đã tổ chức cuộc họp tham vấn ý kiến các chuyên gia, cán bộ địa phương đến từ các sở/ngành và các cơ quan tại tỉnh Đồng Tháp cho dự thảo Bộ chỉ số giám sát và đánh giá quá trình và kết quả thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch hành động quốc gia về Chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam đến năm 2030 (Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 28/3/2023). Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án nghiên cứu "Xây dựng bộ chỉ số giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về Chuyển đổi hệ thống lương thực minh bạch, trách nhiệm và bền vững tại Việt Nam đến năm 2030" do Chính phủ Ireland tài trợ thực hiện trong năm 2024.

 

 

A group of people sitting at a table in a roomDescription automatically generated

Nguồn: Trung tâm Tư vấn Chính sách nông nghiệp, 2024.

Hội thảo được chủ trì bời TS Trương Thị Thu Trang – Phó Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn. Tại buổi làm việc, nhóm nghiên cứu Trung tâm Tư vấn Chính sách nông nghiệp trình bày kết quả dự thảo Bộ chỉ số giám sát và đánh giá Kế hoạch hành động theo Quyết định 300/QĐ-TTg. Đây là dự thảo bộ chỉ số đã được xây dựng ở cấp trung ương từ năm 2023 dưới sự hỗ trợ của Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực liên hợp quốc (FAO) Việt Nam và thông qua nhiều cuộc tham vấn ở cấp trung ương và rà soát của các chuyên gia trong nước và quốc tế trong khuôn khổ dự án do Chính phủ Ireland tài trợ năm 2024. Trong cuộc họp, nhóm nghiên cứu đã nhận được nhiều ý kiến, đóng góp, góp ý quan trọng của các đại diện, chuyên gia của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ ... về tính khả thi, khả năng đo lường và đạt được ở cấp tỉnh, khung thời gian, tính phù hợp với điều kiện của địa phương. Sau cuộc họp này, nhóm nghiên cứu Trung tâm Tư vấn Chính sách nông nghiệp sẽ phối hợp với chuyên gia quốc tế đến từ Ireland để tiếp tục rà soát và hoàn thiện các chỉ số giám sát và đánh giá phù hợp với bối cảnh của Việt Nam và các địa phương.

Nguồn: Trung tâm Tư vấn Chính sách nông nghiệp, 2024.

Bùi Thị Việt Anh, Trung tâm Tư vấn Chính sách nông nghiệp/ IPSARD


Tin khác