’Đã đến lúc quân đội không nên làm kinh tế’

05/02/2007

Hội nghị TW 4 vừa kết thúc đã thống nhất chuyển các doanh nghiệp làm kinh tế đơn thuần của cơ quan Đảng, quân đội, công an sang cơ quan Nhà nước quản lý từ năm 2007. Theo Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu việc làm này sẽ tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng hơn.

- Ông nghĩ sao khi có nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực như công an, quân đội làm kinh tế?

- Thực tế mà nói, khi chúng ta mới đi từ chiến tranh ra hòa bình, thời điểm đó đất nước vô cùng khó khăn mọi người phải chung sức, chung lòng. Quân đội cũng như công an cũng phải tham gia làm kinh tế, thương mại. Thời điểm từ năm 1975 đến 1990 thì việc này là cần thiết. Nhưng nếu cứ kéo dài đến thời điểm này rõ ràng là không còn phù hợp nữa. Vì quân đội hay công an cũng thế thôi, đều có nhiệm vụ chính trị rất rõ ràng là phải tập trung bảo đảm an ninh quốc gia. Cho nên đã đến lúc phải chuyển các doanh nghiệp làm kinh tế thuộc các cơ quan Đảng, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội sang cho các cơ quan Nhà nước quản lý.

- Ông bình luận gì về quyết sách chuyển các doanh nghiệp làm kinh tế đơn thuần của cơ quan Đảng, quân đội, công an sang cơ quan Nhà nước quản lý?

- Quyết sách này sẽ góp phần tạo ra một môi trường kinh doanh tốt hơn. Có như vậy thì cơ chế thị trường mới có thể phát huy tác dụng, và sự cạnh tranh lành mạnh mới có thể xảy ra. Người ta không thể cạnh tranh bình đẳng và trung thực nếu như mỗi người ở một vị thế rất khác nhau. Ngoài ra, điều này cũng sẽ bảo đảm minh bạch cho cả hệ thống theo nguyên tắc: đã kinh doanh thì phải tuân thủ các chuẩn mực như nhau.

- Thực tế các doanh nghiệp nằm trong cơ quan Đảng, quân đội đều được hưởng những ưu đãi nhất định. Giờ đây khi những điều kiện thuận lợi không còn nữa, các đơn vị này sẽ gặp phải khó khăn gì?

- Chẳng có gì khó khăn cả. Có ngân sách của Nhà nước cấp rồi, hằng năm nhà nước sẽ cấp cho các đơn vị này đủ chi dùng. Việc chuyển giao này xem ra còn bớt đi một khâu lo toan, giúp cho các đơn vị này chuyên tâm hơn vào trọng trách đã được giao. Chứ bây giờ cứ rải ra thì không nên. Nhiều nước trên thế giới, quân đội có làm kinh tế đâu song họ vẫn mạnh thôi.

- Một số doanh nghiệp như Công ty in Tiến bộ hay Tổng công ty Viễn thông quân đội (Viettel), nếu như chuyển giao cho Nhà nước thì nên giao cho đơn vị nào quản lý?

- Cái này thì phải tính. Tổng công ty Viễn thông quân đội giờ đây cũng đang bắt tay vào cổ phần hóa.

- Tinh thần là ngay trong năm 2007 sẽ bắt tay vào chuyển giao, liệu có gấp quá không, thưa ông?

- Phải làm từng bước, làm có lộ trình, song dứt khoát năm 2007 phải làm những khâu cơ bản.

(Theo VTC)


Tin khác