Tập huấn: Nâng cao kiến thức và kỹ năng lãnh đạo tổ chức

16/04/2007

Agroinfo - Trong hai ngày 8-9/4/2007, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp, Nông thôn (Ipsard) đã tổ chức khóa tập huấn Nâng cao kiến thức và kỹ năng lãnh đạo tổ chức

Thực hiện chủ trương trẻ hóa đội ngũ cán bộ nghiên cứu, quản lý và lãnh đạo, trong hai ngày 8-9/4/2007, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp, Nông thôn (Ipsard) đã tổ chức khóa tập huấn ngắn hạn với nội dung nâng cao kiến thức và kĩ năng lãnh đạo cho các bộ thuộc các đơn vị trực thuộc.

Trên con đường phấn đấu trở thành cơ quan tham mưu chính sách tin cậy cho đối tác trong và ngoài nước, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp, Nông thôn đã thu hút được nhiều cán bộ trẻ, có năng lực chuyên môn tốt về làm việc. Đồng thời, môi trường làm việc thuận lợi và phương pháp làm việc hiệu quả cũng đang được hình thành. Để phát huy tốt hơn nữa các nguồn lực phát triển của Viện trong thời gian tới, các cán bộ chủ chốt của Viện và các đơn vị trực thuộc cần phải được trang bị những kiến thức và kĩ năng quản lý, lãnh đạo cơ bản.

Thông qua phân tích các trường hợp cụ thể tại chính các đơn vị, các cán bộ tham gia đã nhanh chóng tiếp thu được nội dung của khóa tập huấn. Trên thực tế, cần có một thời gian nhất định để những kiến thức và kĩ năng này có thể được áp dụng một cách hiệu quả vào thực tiễn hoạt động của các đơn vị, nhất là trong điều kiện có nhiều thay đổi về thể chế và chính sách của ngành cũng như của đất nước như hiện nay. Tuy nhiên, điểm quan trọng nhất là Viện và các đơn vị thành viên đã xác định được một cách rõ ràng chiến lược, kế hoạch và cơ chế hoạt động. Đây là những cơ sở căn bản để công tác quản lý và lãnh đạo của Viện và các đơn vị trực thuộc sẽ phát huy được các lợi thế và hướng tới mục tiêu phát triển chung của tổ chức./.


Tin khác