Công đoàn Viện Chính sách & Chiến lược PT NNNT kết nạp thành viên mới

06/04/2007

Agroinfo - Sáng ngày 6/4/2007, BCH Công đoàn Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã tổ chức kết nạp thành viên mới. Tham dự lễ kết nạp có đại diện lãnh đạo Viện, BCH công đoàn và các công đoàn viên được xét kết nạp.

Trong đợt kết nạp lần này, có tất cả 39 công đoàn viên mới được gia nhập Công đoàn Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT, sinh hoạt tại các tổ công đoàn trực thuộc Trung tâm Phát triển Nông thôn, Trung Tâm Thông tin PTNTNT, Trung tâm Tư vấn Chính sách, Phòng Tổ chức và Hành chính, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, và Văn phòng phía Nam, nâng tổng số công đoàn viên của Viện lên 105 thành viên.

Việc kết nạp công đoàn viên mới, một mặt, góp phần bảo đảm việc thực hiện các quy định của pháp luật về quyền lợi và nghĩa vụ cho người lao động trong Viện; mặt khác, tạo thêm cơ sở tổ chức để đưa hoạt động của Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT dần đi vào ổn định và phát triển./.


Tin khác