Hội thảo kết thúc dự án "Theo dõi, đánh giá việc thực hiện Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn Việt Nam"

18/10/2007

Đơn vị tổ chức: Cục Hợp tác xã và PTNT

Thời gian: 01 ngày từ 8h ngày 18/10/2007

Địa điểm: Trung tâm dịch vụ Thanh thiếu niên Việt Nam, Khu Bến Thốc, Phường Vạn Hương, Thị xã Đồ Sơn, Hải Phòng

Điện thoại: (04) 8438688

Chú ý: Ban tổ chức đón đại biểu tại Bộ NN&PTNT tại 02 Ngọc Hà vào 15h ngày 17/10/2007.


Tin khác