Họp hoàn thiện dự thảo của Chương trình chế biến và thương mại lâm sản

16/08/2007

Họp để hoàn thiện dự thảo kế hoạch hành động giai đoạn 2007-2010 của Chương trình chế biến và thương mại lâm sản. Thời gian: 08h30 ngày 16 tháng 08 năm 2007

Địa điểm: Phòng 101 Nhà B6 Bộ nông nghiệp & PTNNT - Số 2 Ngọc Hà - Hà Nội

Liên hệ: ông Trần Hữu Thành - 04 7330984 hoặc 0912595683

Chương trình giới thiệu tuyển dụng của Viện

Thời gian: Từ 09h 00 - 11h15, thứ năm ngày 16 tháng 08 năm 2007

Địa điểm: Khách sạn Bảo Sơn, số 50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nôi

Đơn vị tổ chức: Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

Số 06 Nguyễn Công Trứ - Hà Nội


Tin khác