Hội nghị thường niên Ban điều hành Chương trình Nghiên cứu Lúa có tưới

08/10/2007

Đơn vị tổ chức: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI)

Thời gian: 3 ngày (8-10 tháng 10 năm 2007)

Địa điểm: Khách sạn Thắng Lợi, số 200 đường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

ĐT liên hệ: (04) 6810216


Tin khác