Hội thảo "Tăng trưởng kinh tế gắn với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường - Kinh nghiệm của CHLB Đức"

06/09/2007

Hội thảo nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương với Viện Friedrich Ebert Stiftung (FES), CHLB Đức, do Giáo sư Thomas Meyer trình bày.

Thời gian: 14h00 ngày thứ Năm, 6/9/2007

Địa điểm: Hội trường Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương

68 Phan Đình Phùng, Hà Nội


Tin khác