Triển vọng phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đến 2010

15/02/2008

Để nhìn lại thành tựu 20 năm đổi mới vừa qua và nửa chặng đường của kế hoạch 5 năm (2006 -2010), cũng như thấy được kế hoạch và triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2010, Tạp chí Kinh tế và Dự báo – Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức biên soạn cuốn sách “Triển vọng phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đến 2010” với mong muốn mang đến những thông tin tổng hợp về triển vọng và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010 của Việt Nam nói chung và các ngành, lĩnh vực nói riêng.

Tác giả: TS. Đinh Quý Xuân (chủ biên)

Nhà xuất bản: NXB Thống kê

Năm xuất bản: 2007

Khổ sách: 20,5x29,5 / Số trang: 365

Giá bìa: 225.000 VND

Nội dung cuốn sách đề cập tới những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước qua 20 năm đổi mới, tóm tắt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2006-2010. Bên cạnh bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và chính quyền ở Trung ương giới thiệu về các kết quả đạt được của các Bộ, ngành trong thời gian qua, cuốn sách còn có thêm bài viết của lãnh đạo Thủ đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng, TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng và một số tỉnh thành phố đang mở rộng chào đón các nhà đầu tư như: Bắc Kạn, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Tây, Hà Nam, Tây Ninh… Ngoài ra còn có bài viết của lãnh đạo doanh nghiệp lớn.

Cuốn sách cung cấp thông tin mà các cán bộ quản lý và nghiên cứu kinh tế có thể quan tâm như việc thu hút đầu tư của nước ngoài, sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), danh mục dự án kêu gọi đầu tư của Nhà nước, các địa phương và xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán.


Tin khác