Năm 2008 tin tức hoá NN nhanh chóng phát triển

25/02/2008

Trải qua giai đoạn phát triển nhanh chóng như vài năm gần đây thành quả tin tức hoá thể hiện rõ trong việc áp dụng hành chính điện tử, thương mại điện tử, tin tức hoá doanh nghiệp, và cho tới nay hiệu quả và giá trị cũng đã thể hiện một cách chắc chắn và rõ ràng.

Các chuyên gia cho rằng trong suốt thời gian thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 11, tin tức hoá bước vào giai đoạn mới chủ yếu dựa vào ứng dụng sâu hơn và đẩy mạnh công tác dịch vụ. Trải qua giai đoạn phát triển nhanh chóng như vài năm gần đây thành quả tin tức hoá thể hiện rõ trong việc áp dụng hành chính điện tử, thương mại điện tử, tin tức hoá doanh nghiệp, và cho tới nay hiệu quả và giá trị cũng đã thể hiện một cách chắc chắn và rõ ràng.

Nhưng tin tức hoá nông thôn, tin tức hoá từng gia đình, tin tức hoá xã hội đang trở thành điểm nóng và phương hướng mới. Đáng chú ý là , nhà nước sẽ đặt tin tức hoá và thành thị hoá, công nghiệp hoá cùng đưa ra thảo luận, điều này đã nói lên tác dụng của thông tin đối với sinh hoạt, sản xuất, ảnh hưởng đối với lợi ích quốc gia còn sâu rộng và quan trọng hơn nhiều so với suy nghĩ của chúng ta trước kia, sẽ được thể hiện ngày càng rộng rãi hơn. Cơ hội đầu tư, phát triển tin tức hoá năm 2008 rất nhiều, nhưng chỉ có chỉ có những ứng dụng có khả năng khá rõ ràng giúp đỡ các cơ quan của Chính phủ cải thiện năng lực phục vụ công cộng, có tác dụng giúp đỡ tăng doanh thu cho các doanh nghiệp, đem lại lợi ích thực tế cho các cá nhân và gia đình, mới có thể toả sáng trên thị trường.

Năm 2008 điểm khó nhất trong tin tức hóa là giá trị ứng dụng phải chắc chắn rõ ràng hoá, tinh tế chuẩn xác hoá, như vậy mới có thể để trên thị trường ngày càng có nhiều chủ thể ứng dụng ----doanh nghiệp vừa và nhỏ, bước vào cánh cửa tin tức hoá. Phục vụ tin tức hoá tổng hợp nhà cung cấp phải dành nhiều công sức nghiên cứu điểm dựa để sinh tồn và phát triển của doanh nghiệp chủ thể vừa và nhỏ, xuất phát từ phân tích các nhân tố gây cản trở đình trệ ngành khai thác nghiệp dự đoán hiệu suất sử dụng thấp nhất và giá trị ứng dụng tin tức hoá. Ví dụ như đối diện với hộ nông nghiệp lớn cung cấp dịch vụ thông tin, nhất thiết phải tập trung đầy đủ thông tin về thời tiết, giống, kỹ thuật nông nghiệp và tính toán vốn…mới là tin tức và nội dung mà khách hàng thực sự có nhu cầu. Tạo thành một tiêu chí cho moo hình dịch vụ này, năm 2008 sẽ có ngày càng nhiều dự án thưc hiện theo hình thức dựa vào hiêu quả để thu phí, nghĩa là lợi ích của nhà dịch vụ và lợi ích của doanh nghiệp sẽ nối liền chặt chẽ, đẩy mạnh khả năng phù hợp sử dụng của kỹ thuật, hi vọng sử dụng vốn đầu tư nhỏ có thể đem lại cho khách hàng lợi ích lớn.


Tin khác