20 năm Đầu tư nước ngoài: Nhìn lại và Hướng tới

22/02/2008

Nhìn lại 20 năm mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài, chúng ta có thể rút ra được những bài học quý giá cho quá trình hội nhập. Nhưng bài học lớn nhất là phải mở cửa để đón nhận, để hòa mình vào dòng chảy chung của thời đại, mới có thể mưu cầu sự phát triển và giàu mạnh cho đất nước. Trong quát trình mở cửa ấy, lựa chọn chính sách và lộ trình ra sao cho phù hợp là một bài toán lớn, cần được nghiên cứu, phân tích, mổ xẻ một cách khoa học, chính xác và đầy đủ nhất. Luật Đầu tư nước ngoài năm 1987 ra đời đã được tròn 20 năm. Kể từ đó, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bắt đầu được đưa vào Việt Nam, trở thành một động lực vô cùng quan trọng cho công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế tại Việt Nam.

Việc xây dựng và ban hành Luật Đầu tư nước ngoài năm 1987 đã đánh dấu một bước ngoặt lớn về tư tưởng kinh tế trong lịch sử Việt Nam thời hiện đại vì nó tạo ra nền tảng pháp lý cho việc hợp tác làm ăn với nước ngoài, một vấn đề còn quá mới mẻ vào thời điểm đó. Ngày nay, bất kỳ ai cũng thấy được vai trò vô cùng quan trọng của đầu tư nước ngoài đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, nhưng vào thời điểm 1987, đó là một câu chuyện khác. Quá trình hình thành Luật Đầu tư nước ngoài là một quá trình khó khăn và phức tạp, đòi hỏi một quyết tâm chính trị quyết liệt và một tầm nhìn rộng lớn của các nhà lãnh đạo cao cấp Đảng và Nhà nước vào thời điểm đó.

Hành trình của Luật Đầu tư nước ngoài, cũng như hành trình thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, là một hành trành đi từ sự hoài nghi đến sự khẳng định, từ một sự thí điểm đén một cuộc bứt phá mạnh mẽ. Đầu tư nước ngoài đã và đagn trở thành một trụ cột không thể thiếu trong nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với thế giới.

Nhìn lại 20 năm mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài, chúng ta có thể rút ra được những bài học quý giá cho quá trình hội nhập. Nhưng bài học lớn nhất là phải mở cửa để đón nhận, để hòa mình vào dòng chảy chung của thời đại, mới có thể mưu cầu sự phát triển và giàu mạnh cho đất nước. Trong quát trình mở cửa ấy, lựa chọn chính sách và lộ trình ra sao cho phù hợp là một bài toán lớn, cần được nghiên cứu, phân tích, mổ xẻ một cách khoa học, chính xác và đầy đủ nhất.

Trong thời gian qua, đã có một số công trình nghiên cứu về tình hình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của các học giả trong và ngoài nước. Các nghiên cứu này đã đưa ra được những đánh giá tổng quan về tình hình chung cũng như đi sâu phân tích từng nội dung cụ thể trong lĩnh vực này.Tuy nhiên, về số lượng và cả chất lượng của các công trình nghiên cứu vẫn chưa tương xứng với vai trò và quy mô của hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ban hành Luật Đầu tư nước ngoài, Tạp chí Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với sự trợ giúp và hợp tác của Cục Đầu tư nước ngoài quyết định xuất bản cuốn sách 20 năm đầu tư nước ngoài - Nhìn lại và hướng tới nhằm góp thêm những góc nhìn, những đánh giá và kiến nghị mới của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đối với hoạt động thu hút đầu tư nước ngoại tại Việt Nam.

MỤC LỤC

Phần 1- Nhìn lại quá trình hình thành và hoàn thiện pháp luật về ĐTNN

Phần 2- FDI và sự phát triển của Việt Nam: Góc nhìn đa chiều của các chuyên gia

Phần 3- Dòng vốn FDI vào các tỉnh thành

Phần 4- Đầu tư gián tiếp nước ngoài: những tác động tích cực và tiêu cực- Sự lựa chọn chính sách cần thiết cho thị trường tài chính Việt Nam

Phần 5- Dòng vốn FDI thời kỳ hậu gia nhập WTO


Tin khác