AGROINFO công bố Báo cáo thường niên thương mại nông lâm thủy sản Việt Nam 2008 và triển vọng 2009

01/04/2009

Báo cáo thường niên thương mại nông lâm thủy sản Việt Nam 2008 và triển vọng 2009 là báo cáo thường niên đầu tiên về thương mại nông lâm thủy sản do Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn (AGROINFO), Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) thực hiện. Năm 2008 được đánh giá là một năm tăng trưởng kinh tế cũng như thương mại hàng hóa của thế giới bắt đầu có dấu hiệu sụt giảm mạnh. Đóng góp tới hơn 25% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và gần 15% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa, thương mại nông lâm thủy sản Việt Nam đã và đang bị tác động bởi sự xấu đi của nền kinh tế thế giới và trong nước. Nhằm cung cấp cho các độc giả một cái nhìn sâu sắc về bức tranh phát triển này, báo cáo thường niên sẽ cung cấp các thông tin phân tích toàn diện và cập nhật nhất về sự phát triển của thương mại nông lâm thủy sản năm 2008 và đánh giá các xu hướng chính sẽ định hình cho triển vọng trong năm 2009. Báo cáo sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu, nhà tài trợ và các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp trong việc điều chỉnh chiến lược phát triển thích hợp trong ngắn và trung hạn trước bối cánh phát triển mới.

Báo cáo bao gồm các nội dung chính: (i) Bối cảnh phát triển thương mại nông lâm thủy sản Việt Nam 2008; (ii) Tổng quan thương mại nông lâm thủy sản Việt Nam 2008; (iii) Triển vọng thương mại nông lâm thủy sản Việt Nam năm 2009.

Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và lấy từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính, Tổ chức nông lương Liên hợp quốc (FAO), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), các cơ quan nghiên cứu thị trường thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA): Ban Nghiên cứu kinh tế (ERS), Ban Nông nghiệp nước ngoài (FAS)…

Xem thông tin về báo cáo tại đây


AGROINFO

Tin khác