Đặc điểm chung về Lai Châu

24/12/2008

Lai châu là tỉnh miền núi Tây bắc Việt Nam có địa hình phức tạp và ngăn cách bởi nhiều dải núi cao với nhiều sườn dốc nghiêng. Hơn 60% diện tích của tỉnh nằm trên độ cao 1000m so với mặt nước biển, hơn 90% diện tích có độ dốc trên 250. Đan xen giữa các dải núi cao là các thung lũng bằng phẳng như: Mường So huyện Phong Thổ, Bình Lư huyện tam Đường, Mường Than huyện Than Uyên... Tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 911.232 ha trong đó diện tích đất Nông Lâm nghiệp chiếm 47,96% diện tích. Đất dùng cho sản xuất Nông nghiệp chiếm 8,49% diện tích, đất chưa sử dụng chiếm 50,18% diện tích.

Dân số toàn tỉnh 336.936 người với khoảng 20 nhóm dân tộc anh em như: Thái, Mông, Kinh, Dao Hà Nhì, La Hủ, Si La, Lào,... cùng sinh sống trong đó dân tộc Thái chiếm khoảng 35%, Mông 22%, Kinh 13%, Dao 12%... Toàn tỉnh có 05 dân tộc đặc biệt khó khăn và 02 dân tộc là La Hủ và Mảng chỉ có ở Lai Châu.

Tỷ lệ đói nghèo năm 2007 của tỉnh theo chuẩn mới ước chiếm 39,89%, trong đó tập trung chủ yếu vào các huyện Sìn Hồ 50,31%, Mường Tè 47,38%, Than Uyên 42,97%, Phong Thổ 40,47%, Tam Đường 33,41%. Trình độ dân trí thấp, sản xuất chủ yếu còn tự cung tự cấp.

Trong những năm gần đây, được sự quan tâm đầu tư có hiệu quả của Đảng, Nhà nước, của các cấp, ngành từ Trung ương đến cơ sở, sự giúp đỡ nhiệt tình của các tổ chức, dự án trong và ngoài nước, tỉnh Lai Châu đã và đang tập trung mọi nguồn lực để phát triển toàn diện, ngoài việc phát triển nền kinh tế bền vững, ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực nhất là công tác đào tạo nghề cho nông dân, nâng cao năng lực cho nông dân. Đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ, viên chức nhà nước để đảm bảo có đủ năng lực cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần đưa Lai Châu sớm thoát nghèo và hoà nhập vào nền kinh tế trong cả nước, phát triển Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp & PTNT của tỉnh. Chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp & PTNT do Chính phủ Đan mạch tài trợ thông qua Bộ nông nghiệp & PTNT nhằm giúp cho các địa phương cải thiện các vấn đề trên là phù hợp, có ý nghĩa rất lớn trong quá trình hỗ trợ, giúp đỡ, thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế xã hội các tỉnh nghèo trong đó có tỉnh Lai Châu là cần thiết.


(Trích: Báo cáo hoạt động chương trình ARD SPS Hợp phần tỉnh Lai Châu)

Tin khác