Người dân nông thôn miền núi trong bối cảnh biến động kinh tế vĩ mô 2008

24/12/2008

Hiện nay, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã và đang tác động mạnh mẽ đến tình hình sản xuất và thị trường nông sản Việt Nam: những tháng đầu năm giá lương thực tăng nhanh đột biến, nhưng đến nay giá lương thực và các nông sản chính đều biến động theo chiều hướng gây bất lợi cho người sản xuất. Người nghèo, đặc biệt là người dân miền núi, tiếp tục đối mặt với các cú sốc và rủi ro.

Để thu nhận thông tin về tác động của khủng hoảng đến đời sống người nghèo miền núi, và chia sẻ các thông tin về các chiến lược ứng phó của người dân và cộng đồng miền núi, Trung tâm Thông tin PTNNNT tổ chức Hội thảo:

NGƯỜI DÂN NÔNG THÔN MIỀN NÚI TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỘNG KINH TẾ VĨ MÔ 2008

Thời gian: Từ 8h15 – 11h00, ngày 20 tháng 12 năm 2008

Địa điểm: Hội trường Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT, Số 6 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trân trọng kính mời Quý Đại biểu tới dự và trao đổi ý kiến tại Hội thảo.

Trân trọng cảm ơn.


(AGROINFO)

Tin khác