Công tác đào tạo, tuyên truyền của Chương trình ARD SPS Hợp phần tỉnh Đăk Lăk.

24/12/2008

Ban Quản lý Chương trình đã chủ động tổ chực Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm bước đầu và thảo luận phương thức chia sẻ thông tin giữa các tỉnh và hợp phần Trung ương tại thành phố Buôn Ma Thuột với sự tham gia của các hợp phần 5 tỉnh và hợp phần Trung ương vào tháng 10 năm 2008.

Các cán bộ từ cơ sở đến Ban chỉ đạo cũng từng bước được bồi dưỡng nâng cao năng lực, cụ thể đã cho các thành viên trong Ban quản lý Chương trình tỉnh, các bộ phận có liên quan của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu (40 người), lớp quản lý dự án (23 người), lớp tập huấn nghiệp vụ về quản lý và kiểm định giống cho cán bộ của Sở và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện (5 người).

Tại các cấp, đã phổ biến những nội dung chính về Chương trình cho các đối tượng. Tổng số các thành viên tham gia năm 2008 là: 236 thành viên, trong đó: Ban điều phối huyện gồm 40 thành viên; Ban điều phối cấp xã: 88 thành viên và Hội đồng phát triển thôn buôn là 108 thành viên. Các cuộc họp từ cấp xã và thôn bản cũng đã được tiến hành, một số xã đã tìm hiểu nguyện vọng của bà con nông dân để xây dựng các nhóm nông dân sở thích, các lớp học đầu bờ tạo bước khởi đầu tốt đẹp, là đòn bảy để thực hiện vào năm 2009 và những năm tiếp theo. Cán bộ chương trình của Ban điều phối các huyện đã triển khai thu thập thông tin về điều kiện kinh tế xã hội của các xã tham gia vùng dự án để chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch phát triển xã từ dưới lên.

Hiện nay Ban quản lý Chương trình tỉnh đã xây dựng điều khoản tham chiếu, dự toán chi phí và phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh để triển khai các hoạt động đào tạo về giới cho các thành viên Ban quản lý Chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Ban điều phối các huyện và Ban điều phối các xã. Phối hợp với Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên triển khai hoạt động nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành về quản lý tài nguyên thiên nhiên; phối hợp với Trung tâm phát triển công nghệ và giáo dục, đào tạo Chi nhánh Tây Nguyên tiến hành đánh giá nhu cầu đào tạo cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn từ tỉnh đến huyện và xã. Phối hợp với Phân viện trường nông lâm sản trên địa bàn các huyện vùng dự án, Nghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý sử dụng thuỷ lợi vừa và nhỏ phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp, nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng các hoạt động do biến đổi khí hậu gây ra.


(Trích: Báo cáo hoạt động chương trình ARD SPS Hợp phần tỉnh Đăk Lăk)

Tin khác