Hợp phần tỉnh Đăk Lăk phối hợp với hợp phần Trung ương.

24/12/2008

Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Ban quản lý Chương trình tỉnh đã tổ chức chuyến thăm và làm việc của Giáo sư, tiến sỹ Sven Sommer, Trường Đại học Syddansk, Trưởng nhóm hợp tác Việt Nam - Đan Mạch tại Đăk Lăk từ ngày 29/9 đến ngày 01/10/2008.

Giáo sư đã có chuyến thăm các huyện M’Đrăk, Krông Bông, làm việc với Ban quản lý Chương trình tỉnh, Trường Đại học Tây Nguyên và Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên để tìm hiểu khả năng phối hợp nghiên cứu và triển khai các hoạt động có liên quan đến vấn đề quản lý bền vững, vệ sinh gia súc và phân xanh cho dinh dưỡng cây trồng.

Từ ngày 20/8 đến 28/8/2008 Ban quản lý Chương trình tỉnh cũng đã phối hợp với Nhóm nghiên cứu của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành xây dựng hệ thống giám sát nông hộ nhằm đánh giá tác động của chính sách đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn.

Ban quản lý Chương trình tỉnh cũng đã phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các chuyến khảo sát, làm việc và hội thảo từ ngày 27 đến 31/10/2008 để xác định nhu cầu nghiên cứu sinh kế vùng cao.


(Trích: Báo cáo hoạt động chương trình ARD SPS Hợp phần tỉnh Đăk Lăk)

Tin khác