IPSARD: Đại hội Chi bộ thành công rực rỡ

31/05/2010

AGROINFO - Ngày 31-5-2010, tại hội trường Viện, Đại hội Chi bộ Viện Chính sách và Chiến lược PT NNNT nhiệm kỳ 2010 -2015 đã diễn ra... Tham dự Đại hội có đông đủ các Đảng viên thuộc các tổ Đảng trong Chi bộ.

Tại Đại hội, Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Bí thư Chi bộ đã đọc Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VII (2005-2010) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ VIII (2010- 2015) và Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ VII (2005-2010).

 
 TS Đặng Kim Sơn đọc báo cáo tại Đại hội

 
 Toàn cảnh Đại hội

Báo cáo đã tổng kết lại chặng đường phát triển của Chi bộ, của Viện trong nhiệm kỳ vừa qua, nêu bật những thành tựu cũng như những khuyết điểm còn tồn tại và rút ra những bài học kinh nghiệm, bài học thực tiễn sâu sắc.

 
 TS Dương Ngọc Thí đọc báo cáo tại Đại hội

Báo cáo đã đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ VIII (2010- 2015). Đây sẽ là kim chỉ nam cho hành động, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của IPSARD trong chặng đường tiếp theo.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành cho nhiêm kỳ VIII (2010- 2015).

Đại hội đã thành công tốt đẹp chính là một nguồn nội lực, một sức mạnh tinh thần lãnh đạo và thúc đẩy quá trình phát triển đi lên không ngừng của IPSARD, thực hiện thắng lợi định hướng phát triển đã được hoạch định.

AGROINFO

Tin khác