Hội thảo vùng Tây Bắc về “Đánh giá môi trường chiến lược”

10/02/2010

AGROINFO – Đây là hoạt động trong khuôn khổ nghiên cứu xây dựng khung hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) trong hoạt động quy hoạch, chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn vùng cao….

Nghiên cứu ĐMC được thực hiện bởi Bộ Môn Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, (thuộc IPSARD) thực hiện.

Trong khuôn khổ của nghiên cứu này, các chuyên gia xây dựng một khung hướng dẫn kỹ thuật về ĐMC để làm căn cứ khoa học cho các quá trình hoạch định quy hoạch, chiến lược phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn vùng cao. Các chuyên gia tổ chức một hội thảo để lấy ý kiến chuyên gia và hai hội thảo vùng tại Tây Nguyên và Tây Bắc nhằm tiếp nhận những góp ý, đánh giá từ địa phương để hoàn thiện khung hướng dẫn kỹ thuật này.

TS Phạm Bảo Dương phát biểu khai mạc hội thảo

Hội thảo vùng Tây Bắc được nhóm nghiên cứu phối hợp với nhiều cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý Nhà nước trong vùng (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên Môi trường, Đại học Tây Bắc…)

Thạc sỹ Phùng Giang Hải thuyết trình

Đánh giá về sự thành công của Hội thảo, thạc sỹ Phùng Giang Hải cho biết: “Chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu của các chuyên gia, các nhà quản lý để hoàn thiện khung hướng dẫn cuối cùng…”

Các đại biểu thảo luận và đóng góp ý kiến

Tiếp theo, nhóm nghiên cứu sẽ hoàn chỉnh báo cáo vào tháng 4/2010.


Tin khác