Mở rộng hợp tác, thúc đẩy quá trình "Đối thoại chính sách doanh nghiệp"

20/01/2010

AGROINFO – Trong khuôn khổ Tuần lễ Thông tin – Đối thoại chính sách doanh nghiệp, lãnh đạo AGROINFO đã làm việc với các đối tác bàn về các cá quá trình hợp tác phát triển…

Đối thoại chính sách doanh nghiệp là một trong những công tác trọng tâm của IPSARD, một hoạt động có ý nghĩa thiết thực với sự phát triển của doanh nghiệp. Vì thế, AGROINFO xúc tiến các hoạt động hợp tác với nhiều đối tác để cùng phối hợp hành động.

Tiến sĩ Dương Ngọc Thí, Phó Viện trưởng IPSARD và Thạc sĩ Phạm Hoàng Ngân đã làm việc với Ban Đổi mới doanh nghiệp (Bộ Nôn nghiệp và Phát triển Nông thôn) đã cùng thảo luận để xây dựng nội dung cho quá trình đối thoai với doanh nghiệp.

Ths Phạm Hoàng Ngân làm việc cùng lãnh đạo Ban Đổi mới Doanh nghiệp - Bộ NN &PT NT Ảnh KG

Bà Phạm Hoàng Ngân, đã làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hiệp hội Gỗ, Công ty Viễn Thông Viettel…

Các đối tác sẽ cùng IPSARD mà trực tiếp là AGROINFO phối hợp tổ chức các họat động hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp. Đây sẽ là một kênh hỗ trợ thông tin chính sách, thông tin thị trường hữu ích cho doanh nghiệp. Đồng thời cũng sẽ là cầu nối cho quá trình đối thoại giữa các bên liên quan, với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp..

Ths Phạm Hoàng Ngân làm việc với lãnh đạo Hiệp hội DNVVN VN

Trên website www.agro.gov.vn sẽ duy trì và phát triển Chuyên trang Đối thoại chính sách. Tại đây, doanh nghiệp sẽ đuợc tiếp cận các thông tin thị trường, thông tin chính sách. Đồng thời sẽ được tư vấn về chính sách, luật, xây dựng thương hiệu…

AGROINFO


Tin khác