Chính sách quản lý họat động thương mại với các nước có chung biên giới

28/12/2009

AGROINFO – Ngày 23-12-2009, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định sô 139 QĐ-TTg về việc bổ sung Quyết định 254/QD-TTg về việc quản lý họat động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới…

Theo đó, Hàng hóa nhập khẩu vào Nước CHXHCN Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới được sản xuất từ nước có chung biên giới được miễn thuế nhập khẩu và các loại thuế khác (nếu có), với giá trị không quá 2 triệu đồng/người/1 lượt.

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thương mại biên giới do Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng ban, Thứ trưởng các bộ: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngoại giao, Quốc phòng, Tài chính, Giao thông vận tải,, Y tế, Công an, Văn hóa- Thể thao- Du lịch, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Phó chủ tịch UBND các tỉnh biên giới… làm ủy viên.

Xem toàn văn QĐ139 tại đây

KG/AGROINFO


Tin khác