Danh mục loài cây trồng biến đổi gen được phép khảo nghiệm đánh giá rủi ro

09/12/2009

AGROINFO – Bộ NN& PTNT ban hành Thông tư số 72/2009/TT-BNNPTNT quy định về danh mục các loại cây trồng biến đổi gen được phép khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường cho mục đích làm giống cây trồng ở Việt Nam .

Cây trồng biến đổi gen cho năng suất cao hơn. Ảnh minh họa: Internet

Thông tư này có sau 45 ngày kể từ ngày kí, (17-11-2009), là căn cứ để thực hiện việc nghiên cứu cây trồng biến đổi gen với mục đích làm giống cây trồng.

Xem toàn văn TT72 tại đây
Hương Giang


Tin khác