Quy định tạm thời về thức ăn cho tôm thẻ chân trắng

09/12/2009

AGROINFO - Bộ NN &PTNT vừa ban hành Thông tư số 73/2009/TT-BNNPTNT về việc quy định tạm thời về thức ăn cho tôm thẻ chân trắng...

Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh, gia công; xuất khẩu, nhập khẩu; sử dụng thức ăn dùng cho tôm thẻ chân trắng trên lãnh thổ Việt Nam.

 
 Tôm thẻ chân trắng. Ảnh Internet

Quy định các yêu cầu về chất lượng và chỉ tiêu an toàn vệ sinh của thức ăn hỗn hợp cho tôm thẻ chân trắng được phối chế từ nhiều loại nguyên liệu đảm bảo có đủ các chất dinh dưỡng; sử dụng để ương giống, nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm.

Thông tư có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký(20-11-2009).

Xem toàn văn TT73

AGROINFO


Tin khác