286 loại thức ăn hỗn hợp trong nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành

09/12/2009

AGROINFO - Ngày 20- 11 -2009 Bộ NN &PTNT ban hành Thông tư số 74 /2009/TT-BNNPTNT quy định danh mục các loại thức ăn hỗn hợp sử dụng trong nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành.

Thông tư có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký

Xem toàn văn TT74 ở đây

AGROINFO


Tin khác