Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất nông sản

09/12/2009

AGROINFO - Ngày 2-12-2009, Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư số 75/2009/TT-BNNPTNT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Nông sản

Kèm theo Thông tư này 4 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Nông sản:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: cơ sở chế biến cà phê - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ký hiệu: QCVN 01 - 06: 2009/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: cơ sở chế biến chè - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ký hiệu: QCVN 01 - 07: 2009/BNNPTNT

Chế biến nông sản phải tuân thủ theo quy chuẩn Quốc gia về chế biến nông sản. Ảnh: Chế biến chè. Nguồn Internet)

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: cơ sở chế biến điều - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ký hiệu: QCVN 01 - 08: 2009/BNNPTNT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: cơ sở chế biến rau quả - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ký hiệu: QCVN 01 - 09: 2009/BNNPTNT

Thông tư này có hiệu lực sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành.

Xem chi tiết TT75
Quy chuẩn kỹ thuật chế biến rau quả
Quy chuẩn kỹ thuật chế biến chè
Quy chuẩn kỹ thuật chế biến cà phê
Quy chuẩn kỹ thuật chế biến điều
AGROINFO (Kim Giang)


Tin khác