Quy hoạch sử dụng đất của Đắk Lắk đến năm 2010

23/12/2009

Ngày 8-12- 2009, Chính phủ đã ban hành Nghị Quyết 59 NQ-CP, Về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất năm 2009 - 2010 của tỉnh Đắk Lắk...

Nghị quyết đã quy đinh rõ về cơ cấu loại hình và diện tích đất của tỉnh Đắk Lắk. Đây sẽ là căn cứ để tỉnh Đắk Lắk thực hiện việc quy hoạch và sử dụng đât.

Xem toàn văn tại đây

AGROINFO


Tin khác