Quy hoạch vùng liên tỉnh hồ Ba Bể

28/12/2009

AGROINFO – Ngày 21-12-2009, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 2153/QĐ/TTg về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh hồ Ba bể thuộc 2 tỉnh Tuyên Quang và Bắc Kạn..

Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới các huyện Chợ Đồn, Ba Bể của tỉnh Bắc Kạn và các huyện Na Hang, Chiêm Hóa của tỉnh Tuyên Quang, với quy mô diện tích 4521 km vuông.

Đây được xác định là vùng bảo tồn sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học và văn hóa đặc thù của Quốc gia. Là một trung tâm du lịch cấp quốc gia. Đồng thời, ở đây có có tiềm năng phát triển công nghiệp thủy điện, chế biến nông lâm sản, chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng và nông nghiệp. Vùng còn có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh…

Xem toàn văn tại đây 

Hưng Long/AGROINFO


Tin khác