Kon Tum đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên

28/12/2009

Tính đến cuối năm 2008, tỉnh Kon Tum có hơn 61.000 thanh niên có việc làm (chiếm khoảng 55%), nhưng chủ yếu là làm nông nghiệp. Số thanh niên có việc làm tương đối ổn định chỉ chiếm 25,6%.

Ðiều này đã và đang đặt ra cho Ðoàn Thanh niên tỉnh Kon Tum nhiệm vụ  làm thế nào để trở thành người bạn "đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm", qua đó thu hút thanh niên đến với tổ chức Ðoàn.

Thực hiện mục tiêu của chương trình phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2007-2010, BCH Tỉnh Ðoàn đã tập trung chỉ đạo, triển khai Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác dạy nghề cho lao động nông thôn và tăng cường xuất khẩu lao động đến năm 2015; ký kết các chương trình phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên minh Hợp tác xã, Trung tâm giới thiệu việc làm để tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về các hoạt động khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, hướng nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Ðể nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên, Tỉnh Ðoàn phối hợp các trường đại học, cao đẳng, THCN, Sở LÐ, TB và XH tổ chức tư vấn nghề, việc làm cho hơn 1.000 lượt học sinh các trường THPT ở các huyện, thành phố; phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ vốn vay giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp, xóa đói, với tổng dư nợ đạt hơn 30 tỷ đồng. Thông qua đó, một số đơn vị đã lồng ghép công tác vay vốn với xây dựng mô hình, thành lập các loại hình Câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, gắn với việc tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT, hướng dẫn cách thức làm ăn cho thanh niên.

Trong thời gian qua, xuất khẩu lao động được Ðoàn Thanh niên tỉnh Kon Tum phối hợp các tổ chức thực hiện đạt hiệu quả thiết thực. Từ đầu năm 2009 đến nay, Tỉnh Ðoàn đã giới thiệu 59 đoàn viên, thanh niên đi xuất khẩu lao động có thời hạn tại các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Ma-lai-xi-a..., trong đó có 45 đoàn viên, thanh niên là người dân tộc thiểu số. Ðây là một chủ trương đang được Tỉnh Ðoàn Kon Tum chú trọng, để vừa giải quyết việc làm trước mắt, vừa có cơ hội   đào tạo nghề, rèn luyện  tác phong lao động công nghiệp, tạo thu nhập cho đoàn viên, thanh niên  góp phần xóa đói, giảm nghèo, đầu tư phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn.

 

 Cạo mủ cao-su, một việc làm mới thu hút nhiều đoàn viên thanh niên xã Mo Rai  (Sa Thầy) tham gia học nghề.

Ðã xuất hiện nhiều gương thanh niên tiên tiến làm kinh tế giỏi trên nhiều lĩnh vực với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, có hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như mô hình VAC của đoàn viên Trương Minh Tuyên thành phố Kon Tum, mô hình trồng cao-su của đoàn viên Nguyễn Văn Duyến huyện Sa Thầy, thu nhập hằng năm hơn 100 triệu đồng. Hay mô hình trồng cam của A Phong, xã Măng Cành, huyện Kon Plông, với thu nhập hằng năm 50-70 triệu đồng; mô hình trồng cà-phê, cao-su của A Hữu - thành phố Kon Tum có hơn tám ha cà-phê, năm ha cao-su bước đầu cho thu nhập cao...

Ðể triển khai đồng bộ và có hiệu quả việc đào tạo, tư vấn và giải quyết việc làm cho thanh niên đạt mục tiêu đề ra, Tỉnh Ðoàn Kon Tum chỉ đạo các huyện đoàn và các tổ chức đoàn trực thuộc, phối hợp chặt chẽ với đoàn thể, các cấp, các ngành, đặc biệt là tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng trước hết là làm tốt công tác tuyên truyền vận động, định hướng, tư vấn cho thế hệ trẻ, giúp họ đánh giá, lựa chọn đúng ngành nghề phù hợp năng lực của bản thân và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Ðẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, dịch vụ giới thiệu việc làm trong và ngoài nước, trong đó chú trọng đào tạo nghề, giáo dục pháp luật cho người lao động. Tổ chức ngày hội việc làm, hội chợ việc làm, sàn giao dịch việc làm, nhằm tạo điều kiện cho lực lượng lao động trẻ và người sử dụng lao động hiểu biết lẫn nhau, có cơ hội tìm việc làm và tuyển dụng lao động.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, ngành chức năng cần tạo điều kiện và bố trí đủ nguồn lực để các cấp bộ đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả đề án giải quyết việc làm cho thanh niên và chính sách cho vay vốn lãi suất ưu đãi đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, THCN và dạy nghề. Quan tâm, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển một cách toàn diện, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Bài, ảnh: ÐINH SỸ TẠO và VÕ TRUNG MẠNH (Nhân Dân)


Tin khác