Lào Cai: Nhựa hoá đường đến trung tâm xã

24/12/2009

Một trong những mục tiêu quan trọng của Chương trình phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2 (2007 - 2010) của tỉnh Lào Cai là nâng cấp 100% đường đến trung tâm xã, trong đó 60% số xã có đường được rải nhựa đến trung tâm. Sau 3 năm thực hiện đã có 54,3% số xã có đường nhựa tới trung tâm xã và sẽ hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch đề ra.

Việc thực hiện nhựa hoá đường giao thông đến trung tâm xã tạo ra nhiều hữu ích: giúp nhân dân ở các xã vùng sâu, vùng xa  tiếp cận nhanh với nền kinh tế thị trường, thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển,  giảm giá thành vận tải, tiêu thụ nông sản và đi lại thuận lợi. Từ đó, góp phần đẩy nhanh công cuộc xoá đói giảm nghèo hiệu quả và bền vững. Phải thấy rằng, mức đầu tư cho chương trình nhựa hoá các tuyến đường giao thông đến trung tâm xã đòi hỏi rất lớn, theo dự toán để thực hiện được mục tiêu đề ra đến năm 2010 sẽ cần gần 500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bằng nguồn vốn từ ngân sách (trái phiếu Chính phủ, ngân sách của địa phương), các chương trình mục tiêu, đặc biệt là nguồn vốn ODA (WB, JIBIC, ADB, AFD) đã giải quyết cơ bản những yêu cầu về nguồn lực đầu tư. Vì vậy, tiến độ triển khai nhựa hoá các tuyến đường đến trung tâm xã  được thực hiện tương đối nhanh. Hết năm 2007, thêm 5 xã có đường nhựa đến trung tâm là: Hoàng Thu Phố, Na Hối (Bắc Hà), Bản Hồ (Sa Pa), Đồng Tuyển, Vạn Hoà (thành phố Lào Cai) với tổng chiều dài 28 km, kinh phí 20 tỷ đồng. Như vậy, toàn tỉnh có 77/164 xã (đạt 47%) có đường đến trung tâm xã được rải nhựa. Năm 2008, hoàn thành cơ bản rải nhựa đến trung tâm 4 xã: Lầu Thí  Ngài (Bắc Hà); Khánh Yên Thượng, Khánh Yên Trung và Khánh Yên Hạ (Văn Bàn) với tổng chiều dài 10 km. Như vậy, đến hết năm 2008 có 81 xã có đường đến trung tâm xã được rải nhựa (đạt 49,3%). Đặc biệt, hết năm 2009 sẽ có thêm 8 xã  có đường nhựa tới trung tâm là: Dần Thàng (Văn Bàn); Trì Quang, Thái Niên (Bảo Thắng), Tả Giàng Phình, Bản Khoang (Sa Pa), Việt Tiến (Bảo Yên), Tả Củ Tỷ (Bắc Hà), Dìn Chin (Mường Khương) với tổng số 75,8 km, kinh phí 110 tỷ đồng. Như vậy, đến hết năm 2009 sẽ có 89 xã có đường nhựa tới trung tâm xã/164 xã (đạt 54,3%), gần đạt mục tiêu đề ra đến năm 2010. Quan trọng hơn, kết quả mang lại từ chương trình nhựa hoá đã thể hiện rõ ở việc nhiều xã đặc biệt khó khăn đã có đường đi lại êm thuận  suốt 4 mùa, diện mạo nông thôn vùng cao nhiều khởi sắc, giúp nhân dân con đường để làm giàu.

 
 Rải nhựa tuyến đường vào xã  Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà. Ảnh: Phạm Sơn

Theo đánh giá của Phòng Giao thông nông thôn (Sở Giao thông - Vận tải) thì các dự án rải nhựa đường đến trung tâm xã cơ bản đáp ứng được tiến độ và chất lượng. Cụ thể, một số tuyến đường được chủ đầu tư đánh giá cao như: Sa Pa - Bản Dền, Tả Giàng Phình - Bản Khoang… Tuy nhiên, tiến độ triển khai một số tuyến còn  chậm do thiết kế chưa bám sát vào địa chất công trình, thủ tục xây dựng cơ bản còn nhiều, giá vật liệu biến động, thời tiết bất lợi… Có thể kể đến một số tuyến là: Tả Củ Tỷ (Bắc Hà); Việt Tiến, Xuân Hoà (Bảo Yên). Mặc  dù có nhiều khó khăn nhưng chủ đầu tư đều quyết tâm triển khai các dự án đã được phê duyệt đảm bảo tiến độ, chất lượng và đạt mục tiêu đề ra.

Theo kế hoạch, năm 2010, toàn tỉnh sẽ rải nhựa đường đến trung tâm 10 xã gồm: Xuân Hoà, Long Khánh, Long Phúc (Bảo Yên); Ý Tý (Bát Xát); Hợp Thành, Tả Phời (TP. Lào Cai), Dền Thàng (Bát Xát) và một số xã thuộc dự án AFD. Để hoàn thành mục tiêu nâng cấp, rải nhựa đường đến trung tâm xã đến năm 2010 đạt 60%, Sở Giao thông - Vận tải đề nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư , UBND các huyện, thành phố là chủ đầu tư các dự án, rà soát tiến độ thực hiện các dự án để chỉ đạo các Ban quản lý dự án, tư vấn thiết kế, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Theo Báo Lào Cai (Thanh Nam - Bùi Xuân)


Tin khác