Bản tin chính sách Việt- Trung, số 5 – 2009

24/12/2009

ARGOINFO giới thiệu bản tin chính sách Việt Trung về Nông nghiệp – nông thôn –nông dân. Đây là những thông tin chính sách bổ ích dùng làm tài liệu tham khảo

Ngoài việc điểm tin về các hoạt động chính sách của Trung Quốc về Nông nghiệp – nông thôn- nông dân, bản tin còn đăng tải các nguyên văn các chính sách của Trung Quốc. Đây sẽ là những tài liệu tham khảo cho quá trình hoạch định chính sách ở nước ta

Thông tin chính sách quan trọng nhất là “Ý kiến của Quốc Vụ Viện Trung Quốc về tăng thu nhập và phát triển ổn định nông nghiệp hiện nay”. Chính phủ Trung Quốc đã nên lên những quan điểm chỉ đạo để thực hiện quá trình ổn định sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống của người dân nông thôn trong hoàn cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới và tác động của quá trình công nghiệp hóa đang diễn ra mạnh mẽ..

- Nắm chắc việc sản xuất nông sản chính như lương thực

- Thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển ổn định.

- Làm tốt việc thu mua dự trữ nông sản chính.

- Hỗ trợ doanh nghiệp chế biến nông sản

- Đẩy mạnh lưu thông phát trển nông sản

- Tăng cường kiểm tra việc xuất nhập khẩu nông sản.

- Lựa chọn biện pháp có lợi cho việc đẩy mạnh công ăn việc làm cho dân nhập cư

- Làm tốt công trình dân sinh nông thôn và xây dựng hạ tầng cơ sở.

Bản tin còn đăng tải nguyên văn “Thông tư về việc tăng cường và cải tiến công tác bầu cử Ủy ban nông dân thôn”: Văn phòng TW Đảng và Quốc Vụ Viện Trung Quốc đã thống nhất tăng cường, cải tiến công tác bầu cử Ủy ban nông dân thôn với mục đích đảm bảo xã hội nông thôn phát triển hài hòa và ổn định.

- Nhận thức đẩy đủ ý nghĩa quan trọng của công tác tăng cường cải tiến bầu cử Ủy ban nông dân.

- Tăng cường công tác chuẩn bị trước cuộc bầu cử Ủy ban nông dân.

- Trình tự bầu cử Ủy ban nông dân theo quy phạm pháp luật

- Chắc chắn làm tốt công tác sau bầu cử Ủy ban nông dân

- Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm kỷ luật như dùng tiền của mua chuộc chức tước trong cuộc bầu cử Ủy ban nông dân

- Tăng cường lãnh đạo tổ chức công tác bầu cử Ủy ban nông dân….

Dowload Bản tin chính sách Việt- Trung tháng 5 tại đây


Võ Nga/ Trích Bản tin Chính sách Việt Trung

Tin khác