Bản tin chính sách Việt - Trung, số 6 – 2009

24/12/2009

Những chính sách của Trung Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn – nông dân được cập nhật kịp thời, tin cậy để làm tài liệu tham khảo cho quá trình hoạch định chính sách về Tam nông ở Việt Nam.

Bản tin chính sách Việt Trung tháng 6- 2009 có nhiều nội dung thông tin quan trọng. Trong phần “ Tin Chính sách” đề cập đến nhiều hoạt động trong mối quan hệ hợp tác giữa : Trung Quốc và ASEAN; Trung Quốc -Thái Lan; Trung Quốc – Việt Nam. Những thông tin này sẽ rất bổ ích cho các cá nhân, tổ chức tham gia các họat động kinh tế, thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN.

Hoạt động thương mại ở nông thôn Trung Quốc (Ảnh minh họa: Internet)

Về phần các văn bản chính sách, lần này bản tin đăng tải nhiều tài liệu quan trọng: “Thông từ đẩy mạnh xây dựng công trình thị trường song bách từ tăng cường mạng lưới lưu thông nông sản” của Bộ Công thương và Bộ Tài chính Trung Quốc; với nội dung chủ yếu nhằm mở rộng, đẩy mạnh mạng lưới lưu thông, tiêu thụ nông sản, tăng thu nhập cho người nông dân. Nội dung chính của Thông tư gồm các phần:

- Nhiệm vụ chủ yếu và phương hướng thực hiện

- Điều kiện hạng mục

- Đơn vị tham gia thị trường bán buôn nông sản phải đồng thời có các điều kiện sau:

- Đơn vị tham gia thị trường nông sản nên đồng thời có các điều kiện sau:

- Các yêu cầu về công việc

Thông tư của Ủy Ban phụ trách vấn đề về thuế của Quốc Vụ Viện về việc điều chỉnh thuế quan xuất khẩu một số sản phẩm trong đó có phân bón.

Dowload bản tin tại đây


Võ Nga

Tin khác