Thông tin thêm về danh sách vùng trồng, cơ sở thu mua, bao gói trái cây xuất khẩu sang Trung Quốc

16/12/2009

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến tháng 8/2009, Trung Quốc đã cung cấp cho Việt Nam danh sách hơn 3.000 vùng trồng trái cây các loại đã và sẽ xuất khẩu sang Việt Nam, trong đó các mẫu trái cây đều có liệt kê chi tiết đến từng xã, huyện, tỉnh của Trung Quốc. Đồng thời, cung cấp kèm danh sách hơn 900 cơ sở, doanh nghiệp gồm tên, địa chỉ chuyên thu mua, sơ chế hoặc bao gói các loại trái cây xuất sang Việt Nam, lập một website để công bố và cập nhật danh sách các vùng trồng mới, các doanh nghiệp, cơ sở thu gom, bao gói vừa tham gia vào thị trường xuất khẩu trái cây sang Việt Nam. 

Theo ông Phùng Hữu Hào - Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) việc Trung Quốc cung cấp cho Việt Nam danh sách chi tiết, cụ thể như vậy sẽ tạo thuận lợi rất nhiều cho việc cơ quan chức năng của ta theo dõi, kiểm soát nguồn gốc cũng như chất lượng vệ sinh an toàn đối với các loại trái cây Trung Quốc nhập khẩu.


AGROINFO

Tin khác