Các trường đại học Việt - Trung hội thảo về "Tam nông"

24/12/2009

AGROINFO - Ngày 22-12-2009 tại Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã diễn ra cuộc "Hội thảo Các trường đại học Việt Nam - Trung Quốc: Về nông nghiệp - nông thôn - nông dân"... Hội thảo này do Đại học Nông nghiệp Hà Nội tổ chức, với sự tham gia của nhiều trường đại học Việt Nam và Trung Quốc: Đại học NN Hà Nội, Đại học Nông lâm Huế, Đại học Cần Thơ, Đại học Vân Nam (TQ)...

TS Vũ Văn Liết, Phó Hiệu trưởng trường Đại học NN Hà Nội phát biểu khai mạc Hội thảo

Hội thảo đã nhận được hơn 30 bài tham luận, nghiên cứu của học giả hai nước Việt- Trung. Các tham luận được in thành kỷ yếu, đề cập khá toàn diện tất cả các vấn đề về nông nghiệp - nông thôn- nông dân hiện nay.

Các nhà nghiên cứu của ĐH Vân Nam - TQ phát biểu tham luận

TS Hoàng Vũ Quang trình bày bài tham luận tại hội thảo

Tại hội thảo, các nhà khoa học đã thảo luận về các vấn đề phát triển nông nghiệp -nông thôn- nông dân của hai nước. Nhiều vấn đề về chính sách, chiến lược phát triển đã được đưa ra thảo luận để đánh giá định hướng phát triển. Đồng thời, nhiều học giả đã mang đến cho hội thảo những vấn đề có tính thực tiễn trong quá trình phát triển.

Hội thảo nhận được sự quan tâm, thảo luận sôi nổi của nhiều nhà nghiên cứu.

Tiến sĩ Hoàng Vũ Quang, Trưởng phòng Khoa học của IPSARD đã tham dự hội thảo và có bài tham luận quan trọng.

AGROINFO


Tin khác