Hình ảnh và tài liệu buổi hội thảo “Hệ thống chính sách nông nghiệp của Butan”

24/06/2009

Ngày 19/6/2009, tại hội trường Viện chiến lược và chính sách PTNNNT (IPSARD) đã diễn ra buổi hội thảo về “Hệ thống chính sách nông nghiệp của Butan” do TS.Peter Kurt Hansen, Cố vấn trưởng, Dự án ARD SPS trình bày. Tại hội thảo, TS.Peter Kurt Hansen đã trình bày về những nổ lực của Butan đối với kế hoạch hiện đại hoá và phát triển nông nghiệp trong một thế giới đang vận động. Tiến sỹ trình bày năm vấn đề phát triển nóng của Butan, đó là quản lý đất đai, vấn đề di cư, Luật nông nghiệp với truyền thống hoạt động nông nghiệp, giao thông nông nghiệp, dịch vụ cung cấp đầu vào. Tại hội thảo tiến sĩ đã thảo luận, trao đổi trực tiếp với các chuyên gia bộ môn về hệ thống quản lý chính sách tại Butan, những mục tiêu của chính sách cũng như hoạt động triển khai chính sách nông nghiệp tại Butan…

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi hội thảo:


AGROINFO

Tin khác