Hội thảo khoa học: “Hệ thống chính sách nông nghiệp của Butan"

15/06/2009

Tiếp tục kế hoạch seminar Khoa học IPSARD, ngày 19 tháng 6 năm 2009 sẽ tổ chức seminar do Tiến Sĩ Peter Kurt Hansen, Cố vấn trưởng, Dự án ARDSPS trình bày.

Với 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển nông nghiệp nông thôn, lâm nghiệp và quản lý môi trường ở Châu Á (trong đó có 6 năm công tác tại Butan về chính sách và chiến lược), Tiến Sĩ Peter Kurt Hansen sẽ chia sẻ bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc hệ thống hoá chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn đến 2020 từ sự nổ lực của Butan đối với kế hoạch hiện đại hoá và phát triển nông nghiệp nông thôn.

Một số thông tin liên quan như sau:

Tiêu đề: “Hệ thống chính sách nông nghiệp của Butan”.

Nội dung chính: Trao đổi về những nổ lực của Butan đối với kế hoạch hiện đại hoá và phát triển nông nghiệp trong một thế giới đang vận động. Các kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam trong việc hệ thống chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn đến 2020.

Đối tượng tham dự: Các nhà nghiên cứu và các chuyên gia/cán bộ đang hoạt động trên lĩnh vực phát triển nông nghiệp và hệ thống chính sách của Việt Nam.

Người trình bày: Dr. Peter Kurt Hansen, Cố vấn trưởng, Dự án ARD SPS.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo đến toàn thể Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các đơn vị và cán bộ công nhân viên chức và người lao động của Viện tham dự.


Phòng Khoa học - IPSARD

Tin khác