TS. Đặng Kim Sơn trình bày kết quả nghiên cứu của IPSARD trong hội thảo ”Ảnh hưởng của suy giảm kinh tế đến người nghèo, việc làm và các giải pháp “ của UBKTQH

12/06/2009

Tối ngày 10/6/2009, tại hội trường tầng 2 khách sạn Melia, đã diễn ra hội thảo “Ảnh hưởng của suy giảm kinh tế đến người nghèo, việc làm và các giải pháp” của UBKTQH.

Hội thảo đã cùng nghe 5 báo cáo của đại diện các tổ chức liên quan. TS. Đặng Kim Sơn- Viện trưởng Viện chiến lược và chính sách PTNNNT (IPSARD) đã mở đầu với báo cáo “Ảnh hưởng của suy giảm kinh tế đến lao động việc làm và đời sống người dân nông thôn”.

Cũng trong thời gian diễn ra buổi hội thảo, Biên tập viên Kha Thoa- Ban thời sự VTV1 đã phỏng vấn ông Vũ Trọng Bình- Giám đốc trung tâm Phát triển nông thôn Rudec về chiến lược phát triển NNNT trong giai đoạn hiện nay và Ông Lê Đức Thịnh- Trưởng bộ môn Thể chế nông thôn, IPSARD về chính sách đối với các thể chế nông thôn. Đây là 2 phỏng vấn trong chuỗi phỏng vấn Nông dân trong khủng hoảng. Có thể thấy, vấn đề ảnh hưởng của suy thoái kinh tế đến lao động, việc làm, đời sống của người dân nông thôn hiện nay đang là vấn đề nóng, vấn đề này sẽ tiếp tục được bàn tới trong kỳ chất vấn Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Cao Đức Phát trước quốc hội.
AGROINFO

Tin khác