19/8: Hội thảo "Cơ hội đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trong bối cảnh mới"

11/08/2008

Vào ngày 19/8/2008, tại trụ sở chính của VCCI, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp sẽ phối hợp với Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn tổ chức Hội thảo: “Cơ hội đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trong bối cảnh mới” nhằm đánh giá những cơ hội đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nói chung cũng như cơ hội đầu tư trong một số ngành cụ thể nói riêng.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu sẽ nghe báo cáo về môi trường đầu tư doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn từ phân tích số liệu tổng điều tra doanh nghiệp 2006; Báo cáo thường niên và các hoạt động cải thiện chuỗi giá trị trong ngành chế biến nông sản thực phẩm; Báo cáo phân tích môi trường thu hút đầu tư doanh nghiệp vừa và nhỏ nông nghiệp nông thôn; Nghiên cứu đầu tư FDI ở các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn sau cổ phần hóa.

Bên cạnh đó, Hội thảo sẽ đánh giá về thị trường các sản phẩm chế biến từ mây tre và các khuyến nghị chính sách thu hút đầu tư phát triển ngành mây tre; Thị trường sản phẩm muối và các khuyến nghị chính sách thu hút đầu tư phát triển nghề muối. Ngoài ra thị trường các sản phẩm nông sản và các khuyến nghị chính sách thu hút đầu tư phát triển ngành chế biến nông sản cũng được hội thảo đánh giá.

Dự kiến hội thảo sẽ có sự tham gia của các cơ quan thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tư tưởng và Khoa giáo Trung ương, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, VCCI, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước, các doanh nghiệp và chuyên gia…


Thu Hường -DĐDN

Tin khác