Hội thảo "Khung kế hoạch 5 năm của ngành Nông nghiệp PTNT"

03/12/2007

AGROINFO – Sáng ngày 28/11/2007, tại phòng họp Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (20 Thuỵ Khuê, Ba Đình, Hà Nội), Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội thảo “Khung kế hoạch 5 năm của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”. Hội thảo do Thứ trưởng Bùi Bá Bổng chủ trì. Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ dự án “Thiết lập hệ thống giám sát và đánh giá phục vụ công tác quản lý ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn” do Chính phủ Liên bang Thuỵ Sỹ tài trợ thông qua Cơ quan Phát triển và Hợp tác Thuỵ Sỹ (SDC) tại Hà Nội. Đến dự hội thảo có đông đủ các đại biểu đại diện cho các Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Lao động, TB&XH), Viện Chính sách CL & PTNNNT (IPSARD), Viện Chiến lược Phát triển công nghiệp, các tổ chức phi chính phủ như SIDA, World Bank,...

Kế hoạch 5 năm (2006-2010) đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng và trình Quốc hội phê duyệt từ năm 2005. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, tình hình trong nước và Quốc tế đã có những thay đổi lớn, có nhiều yếu tố mới xuất hiện: Việt Nam trở thành thành viên của WTO, yêu cầu tăng cường hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh ngành nông nghiệp. Bên cạnh đó, 2 Bộ Thuỷ sản và Bộ Nông nghiệp và PTNT được sát nhập, đặt ra yêu cầu kịp thời bổ sung, cập nhật các chiến lược, kế hoạch phát triển ngành để kịp theo dõi, chỉ đạo, quản lý thống nhất.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp ý kiến cho khung kế hoạch 5 năm sửa đổi. Các ý kiến đóng góp xoay quanh các mục tiêu chiến lược, các chương trình kế hoạch và các chỉ báo được đưa ra để giám sát thực hiện các mục tiêu. Các đại biểu cho rằng cần quan tâm đến một số vấn đề trong kế hoạch 5 năm như phát triển kinh tế xã hội nông thôn tại các vùng sâu, vùng xa; vấn đề đào tạo nghề, nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ thực hiện chương trình; hay đề đổi mới công tác quản lý hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn...

Tin khác