Hội thảo “Khởi động dự án Hỗ trợ Chương trình Phát triển nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2007 - 2012”

22/02/2008

AGROINFO - Để chính thức khởi động Dự án Hỗ trợ Chương trình Phát triển nông nghiệp và nông thôn (ARD SPS) giai đoạn 2007 - 2012”, ngày 21/ 02/2008 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - Ban quản lý hợp phần Trung ương đã tổ chức hội thảo “Khởi động dự án Hỗ trợ Chương trình Phát triển nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2007 - 2012” tại Hà Nội. Tham dự hội thảo có đại diện Bộ Nông nghiệp và PTNT, các Bộ ngành liên quan, các tổ chức quốc tế, các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, các tổ chức phủ Chính phủ, các viện nghiên cứu, trường đại học, các báo đài trong nước....

Dự án “ Hỗ trợ Chương trình Phát triển nông nghiệp và nông thôn (ARD SPS) giai đoạn 2007 - 2012” do Chính phủ Đan Mạch tài trợ với mục tiêu: giảm đói nghèo ở vùng nông thôn, đặc biệt là các dân tộc thiểu số, thông qua phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững, đặt trọng tâm vào các khu vực miền núi . Dự án ARD SPS 2007 - 2012 đã được đại diện chính phủ hai nước Việt Nam và Đan Mạch ký kết vào ngày 11/12/2007, gồm Hợp phần trung ương và Hợp phần tỉnh tại 5 tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Đăk Lăk và Đắc Nông với tổng số tiền tài trợ là 230 triệu curon Đan Mạch.

Để chính thức khởi động Dự án, ngày 21/ 02/2008 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - Ban quản lý hợp phần Trung ương đã tổ chức hội thảo “Khởi động dự án Hỗ trợ Chương trình Phát triển nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2007 - 2012” tại Hà Nội. Tham dự hội thảo có đại diện Bộ Nông nghiệp và PTNT, các Bộ ngành liên quan, các tổ chức quốc tế, các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, các tổ chức phủ Chính phủ, các viện nghiên cứu, trường đại học, các báo đài trong nước....

Trình bày tham luận tại hội thảo, TS Đặng Kim Sơn - Viện trưởng Viện CS & CL PTNNNT đồng thời là Giám đốc BQL hợp phần Trung ương nhấn mạnh mục tiêu trước mắt của dự án là “Tăng cường chất lượng và phối hợp trong công tác nghiên cứu, xây dựng chính sách và phổ biến thông tin nông nghiệp và phát triển nông thôn miền núi; Phát triển và ứng dụng các phương pháp tiếp cận mới cho sinh kế bền vững miền núi tại các tỉnh” để tiến tới mục tiêu dài hạn “Giảm tình trạng đói nghèo ở vùng nông thôn, đặc biệt là giữa các dân tộc thiểu số, thông qua phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững đặt trọng tâm vào các khu vực miền núi”.

Trong tham luận của mình Ông Triệu Văn Hùng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ NN&PTNT - Phó Giám đốc BQL hợp phần Trung ương cho rằng để tiếp cận nghiên cứu sinh kế miền núi cần “… gắn kết các yếu tố xã hội, kinh tế, môi trường và văn hoá miền núi và các dân tộc thiểu số. Các nghiên cứu cần tập trung vào nông thôn miền núi nhằm: tiết kiệm lao động, thay đổi tập quán sản xuất, tăng thu nhập, ổn định đời sống... và cần có sự tham gia của nông dân, các tổ chức ở địa phương”./.


Tin khác