Tết Nguyên đán Canh Dần: Thêm 136 thôn, buôn tại các tỉnh Tây Nguyên có điện

28/12/2009

Tin vui cho nhiền thôn, buôn trước dịp Tết Nguyên đán...

Ban Quản lý Dự án năng lượng nông thôn khu vực miền trung (Công ty Ðiện lực 3) cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Dần, các đơn vị sẽ thi công khẩn trương hoàn thành việc đúc móng, dựng cột, căng dây, lắp đặt các trạm biến áp nhằm sớm bàn giao đóng điện thêm 136 thôn, buôn tại các tỉnh Tây Nguyên (Ðác Lắc, Gia Lai, Kon Tum, Ðác Nông) được sử dụng điện lưới quốc gia đón Tết Nguyên đán Canh Dần.

Các đơn vị thi công cũng lắp đặt hơn 56 nghìn công-tơ và mạng lưới điện trong nhà miễn phí cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.


Tin khác