AGROINFO tuyển dụng cán bộ Truyền thông…

27/05/2010

Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn – Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần tuyển dụng cán bộ Truyền thông…

Trung tâm Thông tin PTNNNT thuộc Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT – Bộ Nông nghiệp và PTNT. Hiện nay, Viện Chính sách và Chiến lược là cơ quan tư vấn chiến lược hàng đầu cho Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Trung tâm Thông tin PTNNNT là đơn vị tiên phong trong các hoạt động phân tích thị trường Nông thực phẩm của Việt Nam. Trung tâm có một mạng lưới các đối tác các cơ quan phân tích hàng đầu thế giới về thị trường nông sản như Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Viện Nông nghiệp và Kinh tế tài nguyên Australia (ABARE), Trung tâm Lương thực và dầu ăn Trung Quốc... Trung tâm đã ký hợp đồng hợp tác với tổ chức quốc tế Dữ liệu ISI thuộc tập đoàn đầu tư Euromoney và Hãng tin Tài chính hàng đầu thế giới Bloomberg, Hãng truyền thông Thomson Reuter để giới thiệu các ấn phẩm phân tích của Trung tâm đến các quỹ đầu tư quốc tế, Các khách hàng mua những ấn phẩm phân tích thị trường của Trung tâm là các Quỹ đầu tư, Ngân hàng, Doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam như Worldbank, FAO, ANZbank, Vietcombank, Dragon Capital, Horizon Capital, ...

Trang web www.agro.gov.vn là trang web về thị trường nông sản tốt nhất hiện nay của Việt Nam gồm có các phân tích cập nhật thị trường và cơ sở dữ liệu giá cập nhất và toàn diện.

Mô tả công việc

Chuyên gia sẽ hỗ trợ các chương trình truyền thông ở Trung tâm

Chuyên gia sẽ báo cáo trực tiếp với Giám đốc Trung tâm thông tin và làm việc dưới sự giám sát trực tiếp về kỹ thuật của Trưởng phòng Truyền thông - Trung tâm Thông tin 

Chuyên gia sẽ chủ động và thường xuyên điều phối mạng lưới thu thập thông tin của Trung tâm; phối hợp với các thành viên Phòng Truyền thông của Trung tâm trong việc phát triển và phổ biến báo cáo trên website của Trung tâm; đồng thời tham gia vào các hoạt động truyền thông của Trung tâm.

Yêu cầu

Tốt nghiệp Cử nhân trong và ngoài nước chuyên ngành: Báo chí, Marketing, Kinh tế

Có nền tảng kiến thức cơ bản về tình hình xã hội, kinh tế (trong và ngoài nước) 

Thành thạo tiếng anh là một lợi thế

Liên hệ

Info@agro.gov.vn

16 Thụy Khuê, Tây Hồ Hà Nội

84 4 39725153

84 4 39726949

www.agro.gov.vn

AGROINFO


Tin khác