Cơ hội việc làm hấp dẫn tại Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT

23/03/2010

Bộ môn Thể chế nông thôn, một đơn vị trực thuộc IPSARD cần tuyển cán bộ...

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Bộ Môn Thể chế Nông thôn (DRI) là đơn vị nghiên cứu thuộc Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp, Nông thôn (IPSARD). Bộ môn có chức năng nghiên cứu đề xuất với Chính phủ và Bộ NN&PTNT chính sách phát triển các thể chế nông thôn. Phân tích và đánh giá tác động của các chính sách đến sự phát triển của các thể chế ở nông thôn. Đồng thời đơn vị cũng có chức năng hỗ trợ, tư vấn và dịch vụ theo yêu cầu các vấn đề liên quan phát triển các loại hình doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn, các hợp tác xã, nông lâm trường, trang trại và hộ nông dân... Trong thời gian qua, Bộ môn đã và đang tiến hành nhiều nghiên cứu và đóng góp ý kiến cho việc xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển các loại hình thể chế ở nông thôn.

Trong thời gian tới, cùng với xu thế đổi mới theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm mà Viện đang tiến hành, Bộ môn thể chế nông thôn đang trên đường phát triển và sẽ tiếp xây dựng lực lượng nghiên cứu có chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu nghiên cứu và tư vấn chính sách cho Nhà nước và tư vấn, phát triển các dịch vụ cho các đối tượng là khách hàng khác như doanh nghiệp, HTX, hộ nông dân nếu có yêu cầu. Năm 2010, Bộ môn dự kiến tuyển dụng 4 cán bộ nghiên cứu ở các vị trí công tác khác nhau.

 1. Yêu cầu tuyển dụng cán bộ
 1. 01 Cán bộ phân tích và đánh giá chính sách, chương trình và dự án.

a) Mô tả công việc:

  • Tập hợp và biên soạn lại các công cụ và phương pháp phân tích và đánh giá chính sách, chương trình và dự án phát triển trong nông nghiệp.
  • Tập hợp và biên soạn lại các công cụ và phương pháp phân tích và đánh giá tác động chính sách đến thực tiễn sản xuất và sự phát triển các thể chế ở nông nghiệp (DNNVV trong nông nghiệp, HTX, Nông lâm trường).
  • Tham gia đề tài, dự án nghiên cứu đánh giá tác động của chính sách đến sự phát triển của các thể chế trong NNNT (DNNVV trong nông nghiệp, HTX, Nông lâm trường).
  • Tìm hiểu kinh nghiệm phản biện chính sách và tham gia chuẩn bị bài viết cho diễn đàn đối thoại chính sách trên trang WEB Viện, phần do Bộ môn đảm nhiệm liên quan đến chính sách phát triển các thể chế ở nông thôn.

b) Yêu cầu cho ứng cử viên:

  • Có trình độ Đại học trở lên (ưu tiên có bằng đào tạo nước ngoài), đối với một số ngành học như Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  • Thông thạo ít nhất 1 ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc Pháp)
  • Có kinh nghiệm công tác.
  • Có kinh nghiệm biên tập tin, bài báo khoa học.
  • Có khả năng làm việc tập thể hoặc lãnh đạo nhóm.
 1. 01 Cán bộ nghiên cứu về nông lâm trường (NLT) và các các DN cổ phần hóa trong khu vực Nông lâm nghiệp.

a) Mô tả công việc:

  • Tập hợp thông tin từ các nghiên cứu của các đơn vị trong và ngoài Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về tình hình cổ phần hóa các DN nông nghiệp, nông lâm trường.
  • Làm việc với các đơn vị quản lí của Bộ NN&PTNT về NLT nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về nông lâm trường hiện nay và các chính sách, chương trình phát triển NLT hiện nay.
  • Tham gia các đề tài nghiên cứu của Bộ môn về các lĩnh vực liên quan đến NLT và tiến trình cổ phần hóa DN nhà nước trong NNNT, các nghiên cứu sẽ có TOR cụ thể.

b) Yêu cầu:

  • Có trình độ Đại học trở lên (ưu tiên có bằng đào tạo nước ngoài), đối với một số ngành học như Quản trị doanh nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế lâm nghiệp.
  • Thông thạo ít nhất 1 ngoại ngữ
  • Có kinh nghiệm công tác.
  • Sẵn sàng đi công tác thực địa khi được yêu cầu
  • Có khả năng làm việc tập thể hoặc lãnh đạo nhóm.
 1. 01 cán bộ quản trị dữ liệu và phân tích mô hình kinh tế lượng

a) Mô tả công việc:

  • Tập hợp các dữ liệu các cuộc điều tra về doanh nghiệp từ các nguồn của GSO, VCCI, MARD, MPI và của IPSARD tạo ra nguồn lưu trữ cơ sở dữ liệu điều tra DN trong NNNT, phục vụ công tác nghiên cứu và tư vấn chính sách.
  • Làm việc và tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài viện để có phương án tiếp tục khai thác có hiệu quả các cơ sở dữ liệu từ các cuộc điều tra doanh nghiệp lớn, phục vụ công tác nghiên cứu và tư vấn chính sách.
  • Tham gia khai thác và phân tích các dữ liệu điều tra của dự án SMEs.
  • Xây dựng các mô hình mô phỏng kết quả kinh doanh thương mại của các thể chế dựa trên các tư liệu dữ liệu sẵn có và những dự báo cho tương lai.

b) Yêu cầu cho ứng cử viên:

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên (ưu tiên có bằng đào tạo nước ngoài) các ngành Thống kê kinh tế; Quản trị doanh nghiệp....
  • Thông thạo ít nhất 1 ngoại ngữ.
  • Có kinh nghiệm công tác.
 • Có khả năng làm việc tập thể hoặc lãnh đạo nhóm.

  4. Cán bộ nghiên cứu tác động hội nhập kinh tế quốc tế và các vấn đề thu hút đầu tư FDI trong NNNT
  a) Mô tả công việc.
  - Tổng hợp các chính sách khuyến khích thu hút đầu tư FDI trong lĩnh vực NNNT thời gian qua.
  - Tổng hợp các kết quả nghiên cứu và phân tích tình trạng thu hút đầu tư FDI vào NNNT xây dựng các cơ sở thông tin, dữ liệu về lĩnh vực này.
  - Tổng hợp và nghiên cứu các cơ chế chính sách hội nhập của ngành NN và những tác động của cơ chế chính sách hội nhập đến sự phát triển của các doanh nghiệp ngành NN.
  - Tham gia các đề tài nghiên cứu của Viện theo các yêu đặt hàng liên quan đến tác động hội nhập kinh tế quốc tế, đến sự phát triển của ngành nông nghiệp và các thể chế ở nông thôn.

  b) Yêu cầu cho ứng cử viên:

   • Tố nghiệp Đại học trở lên (ưu tiên có bằng đào tạo nước ngoài) các ngành Quản trị doanh nghiệp, Kinh tế đầu tư, thương mại quốc tế....
   • Thông thạo ít nhất 1 ngoại ngữ.
   • Có kinh nghiệm công tác.

- Mức luơng: Thoả thuận

- Nơi làm việc.

Bộ môn Thể chế nông thôn, Viện Chính sách và chiến lược PTNNNT

Địa chỉ: P16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

HỒ SƠ:

Các ứng cử viên quan tâm xin gửi Sơ yếu lý lịch (CV) bằng tiếng Việt và tiếng Anh/tiếng Pháp có dán ảnh chụp gần đây và văn bằng có liên quan về địa chỉ:

Viện chính sách và chiến lược PTNNNT

P16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Email: thechenongthon.ipsard@gmail.com

Tel: 04 3 9714351 Fax: 04 3 9711062

Hạn chót nộp hồ sơ đăng ký: Ngày 24 tháng 4 năm 2009.

Chỉ phỏng vấn hồ sơ đạt yêu cầu, không trả lại hồ sơ.


Tin khác