AGROINFO tuyển dụng chuyên gia

23/03/2010

AGROINO tuyển dụng chuyên gia làm việc cho Dự án “Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển của DNVVN trong lĩnh vực nông nghiệp”giai đoạn 2 và 3 - (Dự án SMEs)..

TRUNG TÂM THÔNG TIN NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BẢN QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ (TOR)

CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG CÀ PHÊ

Địa điểm làm việc

Văn phòng Trung tâm Thông tin - số 16 Thụy Khuê - Hà Nội; và khảo sát tại một số tỉnh theo yêu cầu của Trung tâm

Thời gian

Làm việc từ ngày 15 tháng 04 năm 2010 đến ngày 15 tháng 04 năm 2011

Giám sát

Chuyên gia sẽ báo cáo trực tiếp với Giám đốc Trung tâm thông tin và làm việc dưới sự giám sát trực tiếp về kỹ thuật của Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển - Trung tâm Thông tin Phát triển nông nghiêp nông thôn.

I. GIỚI THIỆU

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn (trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ) hiện chưa được tiếp cận đầy đủ thông tin về thị trường, đặc biệt là các thông tin dự báo và phân tích thị trường. Đây là một khó khăn lớn mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đang phải đương đầu khi nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu trên khu vực và thế giới.

Mặc dù hiện nay trên hầu hết các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin chính sách nông nghiệp nông thôn cũng đã được chuyển tải đến các đối tượng theo các hình thức chuyển tải khác nhau, ở cả cấp trung ương và địa phương. Các thông tin này chủ yếu tập trung vào các nội dung thông báo chính sách mới, giới thiệu đối tượng thụ hưởng chính sách và thời gian, không gian thực hiện chính sách, theo chiều từ trên xuống. Các thông tin phản hồi về việc thực hiện chính sách từ phía các đối tượng thụ hưởng chính sách ít được chú ý và chỉ dừng lại ở các ý kiến riêng lẻ của cá nhân hoặc một vài tổ chức.

Trong khi đó, ở một số đơn vị tham mưu chính sách hiện nay như Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển NNNT, các cán bộ nghiên cứu chính sách đã đang thực hiện nhiều nghiên cứu chính sách liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực nông thôn một cách bài bản và chất lượng. Những nghiên cứu này chưa được phổ biến sâu rộng đến các đối tượng.

Nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) nông nghiệp nông thôn Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt dự án tổng thể 5 năm “Nghiên cứu các đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp và địa bàn nông thôn giai đoạn 2006-2010” do Tây Ban Nha tài trợ và giao cho Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn thực hiện. Trong đó, một trong những mục tiêu giai đoạn hiện nay là tăng cường năng lực truyền thông thông tin để hỗ trợ phát triển DNVVN lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.

Trung tâm Thông tin Phát triển nông nghiêp nông thôn được BQLDA hỗ trợ thực hiện hoạt động làm đầu mối kết nối và tập hợp các nguồn lực thông tin thị trường và chính sách hỗ trợ phát triển DNVVN nông nghiệp nông thôn từ trong và ngoài IPSARD, đồng thời là đầu mối kết nối với các cơ quan truyền thông trong việc thúc đẩy mạnh khả năng truyền tải thông tin nhanh và hiệu quả đến đông đảo các đối tượng quan tâm.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Trung tâm đang xúc tiến thành lập đội ngũ chuyên gia tư vấn thông tin thị trường với nội dung và yêu cầu cụ thể sau đây.

II. NHIỆM VỤ CHÍNH

Chuyên gia sẽ thực hiện các báo cáo phân tích thị trường ngành hàng cà phê để cung cấp hỗ trợ thông tin thị trường cho các DNVVN nông nghiệp nông thôn.

Chuyên gia sẽ báo cáo trực tiếp với Giám đốc Trung tâm thông tin và làm việc dưới sự giám sát trực tiếp về kỹ thuật của Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển - Trung tâm Thông tin

Chuyên gia sẽ chủ động và thường xuyên điều phối mạng lưới thu thập thông tin của Trung tâm; phối hợp với các thành viên Phòng Nghiên cứu và Phát triển của Trung tâm trong việc phát triển và phổ biến báo cáo trên website của Trung tâm; đồng thời tham gia vào các hoạt động điều tra, nghiên cứu thị trường của Trung tâm.

III. CÔNG VIỆC CHÍNH

1. Thu thập, cập nhật, xử lý số liệu và các thông tin liên quan đến chuỗi sản xuất ngành hàng cà phê.

v Tìm hiểu về mạng lưới thông tin thị trường của trung tâm xây dựng: nắm bắt các đầu mối, các thông tin giá, tần suất gửi tin, cơ chế theo dõi, giám sát v.v...

v Theo dõi, giám sát tình hình cung cấp tin của các cộng tác viên trong mạng lưới và đối chiếu các số liệu này với số liệu từ các nguồn của Hải quan, sở Nông nghiệp địa phương để giám sát và đảm bảo tính chính xác của thông tin thu nhận được.

v Xây dựng quy trình và thực hiện cập nhật số liệu thu thập được vào cơ sở dữ liệu của Trung tâm.

2. Phân tích dữ liệu và dự báo về triển vọng thị trường của ngành hàng.

v Viết các bản tin phản ánh tình hình thị trường của các sản phẩm cà phê tại các địa phương nơi triển khai mạng lưới thông tin của Trung tâm.

v Đăng tải các bài viết trên website của Trung tâm và trả lời các phản hồi, các hỏi đáp liên quan vấn đề của bài phân tích.

3. Viết báo cáo thị trường ngành hàng cà phê định kỳ hàng tháng.

v Xây dựng Outline báo cáo thị trường ngành hàng cà phê.

v Tổng hợp tình hình thị trường của các mặt hàng cà phê tại các địa phương có triển khai mạng lưới thông tin thị trường, viết báo cáo định kỳ hàng tháng để đăng tải trên website của Trung tâm.

4. Viết báo cáo thị trường ngành hàng cà phê định kỳ hàng quý.

v Xây dựng Outline báo cáo thị trường ngành hàng cà phê.

v Tổng hợp tình hình thị trường của các mặt hàng cà phê tại các địa phương có triển khai mạng lưới thông tin thị trường, viết báo cáo định kỳ hàng quý để đăng tải trên website của Trung tâm

5. Tham gia các chương trình phân tích, nghiên cứu, điều tra thị trường của trung tâm.

v Tham gia các cuộc điều tra thị trường theo yêu cầu của trung tâm

v Viết các báo cáo điều tra theo nội dung và công việc đã thực hiện.

v Tham gia phân tích số liệu và viết báo cáo tổng hợp từ kết quả điều tra

IV. SẢN PHẨM VÀ KHUNG THỜI GIAN

Chuyên gia sẽ giao nộp các tài liệu phiên bản hoàn chỉnh cho Trung tâm Thông tin, cụ thể như sau:

v Cập nhật toàn bộ số liệu giá ngành hàng cà phê do các tác nhân trong mạng lưới thông tin của Trung tâm gửi về vào cơ sở dữ liệu của Trung tâm.

v Báo cáo ngành hàng cà phê định kỳ hàng tháng tại các thị trường thuộc mạng lưới thu thập thông tin của Trung tâm.

v Báo cáo ngành hàng cà phê định kỳ hàng quý tại các thị trường thuộc mạng lưới thu thập thông tin của Trung tâm.

v Báo cáo kết quả điều tra tại các địa bàn mà chuyên gia tham gia khảo sát theo yêu cầu của Trung tâm.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Chuyên gia sẽ làm việc từ ngày 15 tháng 04 năm 2010 đến ngày 15 tháng 04 năm 2011. Địa điểm làm việc tại phòng Nghiên cứu và Phát triển - Trung tâm Thông tin - số 16 Thụy Khuê - Hà nội; và đi khảo sát tại một số tỉnh theo yêu cầu của Trung tâm. Chi phí đi lại và công tác phí sẽ do Trung tâm Thông tin chi trả theo hướng dẫn của Ban quản lý dự án SMEs.

VI. YÊU CẦU CHUYÊN MÔN

v Tốt nghiệp Cao học trong và ngoài nước chuyên ngành: Kinh tế, Thương mại, Ngoại thương, Tài chính, Marketing, Kinh tế Phát triển, Kinh tế nông nghiệp

v Có nền tảng kiến thức cơ bản về tình hình xã hội, kinh tế, tài chính doanh nghiệp (trong và ngoài nước)

v Hiểu biết về thị trường và chính sách ngành hàng cà phê.

v Có khả năng phân tích dữ liệu bằng các công cụ phân tích cơ bản: Excel, SPSS, Stata

v Khả năng phân tích, đưa ra dự báo ngành hàng

Nộp hồ sơ (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Thông tin PTNNNT (AGROINFO) - Tầng 4 số 16 Thụy Khuê- Tây Hồ - Hà Nội. ĐT: 39725153

AGROINFO


Tin khác