Tin tức báo chí trong lĩnh vực NNNT

07/09/2010

AGROINFO - Một bức tranh toàn cảnh về tin tức về nông nghiệp nông thôn trong ngày, cho phép tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng và hệ thống nhất...

Đây sẽ là những thông tin bổ ích cho các chuyên gia nghiên cứu và những người quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp - phát triển nông thôn...

Xem chi tiết tại đây

AGROINFO


Tin khác