"Nông thôn mới" và đón chờ các "đại gia" bán lẻ...

20/07/2010

AGROINFO - Mục điểm tin báo chí trong ngày của Agroinfo có nhiều tin tức đáng quan tâm...

Nội dung của chương trình xây dựng "nông thôn mới" theo Quyết định số 800/QĐ-TTg của  Thủ tướng Chính phủ. Đây sẽ là nội dung quan trọng hướng dẫn xây dựng cán bộ nghiên cứu xây dựng nội dung của "Sổ tay nông thôn mới". Đồng thời đây cũng là cơ sở pháp lý cho quá trình thực hiện chương trình nông thôn mới của các địa phương...

Khi các đại gia bán lẻ vào Việt Nam thì số phận hàng Việt và các nhà sản xuất phân phối trong nước sẽ ra sao?

Xem chi tiết bản tại đây Bản tin ngày 20-07-2010


Tin khác