Lâm Đồng: 3.500 hộ nông dân sẽ được đào tạo về quy trình chăn nuôi sạch ?

20/07/2010

AGROINFO -Thông tin từ địa phương cho biết: Với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng an toàn thực phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, từ tháng 8 tới đây tỉnh Lâm đồng sẽ triển khai dự án “Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm”.

Dự án này có tổng số vốn đầu tư là trên 95 tỷ đồng và kéo dài cho đến hết năm 2015. Tỉnh Lâm Đồng dự tính, với dự án này sẽ có khoảng 3.500 hộ nông dân của tỉnh được đào tạo về quy trình chăn nuôi sạch (trong đó có khoảng 800 hộ được áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn và các biện pháp nâng cao an toàn sinh học); đồng thời, có khoảng 12 cơ sở giết mổ gia súc, 4 công trình xử lý chất thải chăn nuôi được xây dựng theo chuẩn


Phạm Khánh

Tin khác