Dak Lak: Công bố quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2009 -2015

19/07/2010

AGROINFO - Vừa qua Sở NN – PTNT tỉnh Dak Lak đã công bố quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2009 – 2015 và định hướng đến năm 2020.

 

Nội dung của dự án là xác định vai trò, vị trí, mục tiêu của các ngành nghề nông thôn đối với phát triển kinh tế của địa phương. Trong đó, ưu tiên quy hoạch đất đai, xây dựng mở rộng các ngành nghề đã có, khôi phục và phát triển ngành nghề truyền thống, liên kết với các nhà tài trợ để cải tiến sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao năng lực quản lý...

Đề xuất và điều chỉnh các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn. Xây dựng chương trình bảo tồn phát triển các ngành nghề truyền thống, phát triển làng nghề gắn với du lịch.

Mục tiêu của dự án này là nhằm tăng năng suất, sản lượng nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững với việc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật, phương thức quản lý hiện đại vào các cơ sở sản xuất nông nghiệp, giải quyết tốt vấn đề môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo đảm hài hòa giữa lợi ích phát triển kinh tế với môi trường, sức khỏe của con người.

Dự kiến giá trị sản lượng nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2009 – 2020 sẽ tăng bình quân từ 11% - 11,5%, như vậy, đến năm 2015 sẽ đạt khoảng hơn 1.000 tỷ đồng, đến năm 2020 đạt 1.705 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đến năm 2015 nông nghiệp nông thôn cũng sẽ tạo ra khoảng 31.500 việc làm cho người lao động, góp phần làm tăng trưởng kinh tế, nhanh chóng xóa đói giảm nghèo cho các vùng nông thôn

Tổng vốn đầu tư cho dự án này vào khoảng 450 tỷ đồng.

Phạm Khánh

Tin khác