Hệ thống tin tức báo chí trong tháng

30/08/2010

AGROINFO - Cập nhật có hệ thống tin tức báo chí trong lĩnh vực vực nông nghiệp - nông thôn...

Trong môi trường truyền thông đại chúng hiện nay, thông tin được cập nhật hằng giờ, hằng ngày. Chính trong môi trường đa phương tiện đó, độc giả "mất phương hướng" và không tìm được những thông tin liên quan trực tiếp đến công việc của mình.

Mục Tin tức báo chí của IPSARD được xây dựng để giúp độc giả tiết kiệm được thời gian và nhanh chóng có những thông tin cần thiết.

Trong chuyên mục này, các thông tin về ngành hàng, thị trường, Thông tin chính sách, Cơ hội giao thương, Sự kiện nổi bật... trong lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn được cập nhật thành hệ thống liên tục.

Theo dõi các bản tin này, những người làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn sẽ tiếp cận thông tin toàn cảnh về lĩnh vực của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Tin tức ngày 27-8-2010

26-8-2010

25-8-2010

24-8-2010

23-8-2010

19-8-2010

18-8-2010

17-8-2010

16-8-2010

13-8-2010

12-8-2010

11-8-2010

10-8-2010

9-8-2010

6-8-2010

5-8-2010

4-8-2010

3-8-2010
 
30-7-2010

29-7-2010

28-7-2010

27-7-2010

26-7-2010


Tin khác