AgroVietLink Tuyển dụng nhân sự

13/01/2011

Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn AgroVietLink (AgroVietLink) được thành lập và đi vào hoạt động với sự hỗ trợ từ Dự án SMEs do cơ quan Hợp tác phát triển Tây Ban Nha tài trợ thông qua Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD).

Đây là sự hỗ trợ vô cùng quan trọng để giúp cho Công ty AgroVietLink có thể đạt được tầm nhìn chiến lược và mục tiêu hoạt động, đảm bảo cho sự phát triển bền vững trong tương lai của công ty. Trung tâm Thông tin nông nghiệp nông thôn thuộc Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT được giao nhiệm vụ đại diện Viện trong liên danh thành lập Công ty AgroVietLink.

Đồng thời, để tổ chức phát triển thị trường, tổ chức kinh doanh nông sản sạch gắn với thương hiệu của AGROVIETLINK, Công ty TNHH Kết Nối xanh (GreenLink) đã được thành lập với 100% số vốn thuộc AGROVIETLINK dưới sự hỗ trợ của Dự án SMEs.

 Để Công ty hoạt động hiệu quả, Trung tâm Thông tin Nông nghiệp nông thôn cần tuyển các vị trí sau:
- Giám đốc Công ty TNHH kết nối xanh (Greenlink): 1 người
- Nhân viên hành chính kiêm trợ lý Nghiên cứu & Phát triển (Agrovietlink): 1 người

Chi tiết công việc cụ thể xem file đính kèm


Chi tiết công việc cụ thể xem file đính kèm


Tin khác