Tuyển dụng cán bộ nghiên cứu phân tích và đánh giá chính sách, chương trình và dự án

23/11/2010

Bộ Môn Thể chế Nông thôn (DRI) tuyển dụng cán bộ nghiên cứu phân tích và đánh giá chính sách, chương trình và dự án.

Bộ Môn Thể chế Nông thôn (DRI) là đơn vị nghiên cứu thuộc Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp, Nông thôn (IPSARD). Bộ môn có chức năng nghiên cứu đề xuất với Chính phủ và Bộ NN&PTNT chính sách phát triển các thể chế nông thôn. Phân tích và đánh giá tác động của các chính sách đến sự phát triển của các thể chế ở nông thôn. Đồng thời đơn vị cũng có chức năng hỗ trợ, tư vấn và dịch vụ theo yêu cầu các vấn đề liên quan phát triển các loại hình doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn, các hợp tác xã, nông lâm trường, trang trại và hộ nông dân... Trong thời gian qua, Bộ môn đã và đang tiến hành nhiều nghiên cứu và đóng góp ý kiến cho việc xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển các loại hình thể chế ở nông thôn.

Trong thời gian tới, cùng với xu thế đổi mới theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm mà Viện đang tiến hành, Bộ môn thể chế nông thôn đang trên đường phát triển và sẽ tiếp xây dựng lực lượng nghiên cứu có chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu nghiên cứu và tư vấn chính sách cho Nhà nước và tư vấn, phát triển các dịch vụ cho các đối tượng là khách hàng khác như doanh nghiệp, HTX, hộ nông dân nếu có yêu cầu. Năm 2010, Bộ môn tyển dụng thêm 1 cán bộ nghiên cứu  phân tích và đánh giá chính sách, chương trình và dự án.

a) Mô tả công việc:

+ Tập hợp và biên soạn lại các công cụ và phương pháp phân tích và đánh giá chính sách, chương trình và dự án phát triển trong nông nghiệp.

+ Tập hợp và biên soạn lại các công cụ và phương pháp phân tích và đánh giá tác động chính sách đến thực tiễn sản xuất và sự phát triển các thể chế ở nông nghiệp (DNNVV trong nông nghiệp, HTX, Nông lâm trường).

+  Tham gia đề tài, dự án nghiên cứu đánh giá tác động của chính sách đến sự phát triển của các thể chế trong NNNT (DNNVV trong nông nghiệp, HTX, Nông lâm trường).

+  Tìm hiểu kinh nghiệm phản biện chính sách và tham gia chuẩn bị bài viết cho diễn đàn đối thoại chính sách trên trang WEB Viện, phần do Bộ môn đảm nhiệm liên quan đến chính sách phát triển các thể chế ở nông thôn.

b) Yêu cầu cho ứng cử viên:

+  Có trình độ thạc sỹ trở lên (ưu tiên có bằng đào tạo nước ngoài), đối với một số ngành học như Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn.

+  Thông thạo ít nhất 1 ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc Pháp)

+  Có kinh nghiệm công tác từ 3 năm trở lên.

+  Có kinh nghiệm biên tập tin, bài báo khoa học.

+  Có khả năng làm việc tập thể hoặc lãnh đạo nhóm.

- Mức luơng: Thoả thuận

- Nơi làm việc.

Bộ môn Thể chế nông thôn, Viện Chính sách và chiến lược PTNNNT

Địa chỉ:  Số 16 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội  

HỒ SƠ:

Các ứng cử viên quan tâm xin gửi Sơ yếu lý lịch (CV) bằng tiếng Việt và tiếng Anh/tiếng Pháp có dán ảnh chụp gần đây và văn bằng có liên quan về địa chỉ:

Chị Phan Thị Thu Hà

Bộ môn Thể chế nông thôn - Viện CS&CL PTNNNT

Địa chỉ: Số 16 - Thuỵ Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

Email: thechenongthon.ipsard@gmail.com

Tel: 04 37282591  Fax: 04 3 9711062

Hạn chót nộp hồ sơ đăng ký: Ngày 5 tháng 12 năm 2010.

Chỉ phỏng vấn hồ sơ đạt yêu cầu, không trả lại hồ sơ.

 


Bộ Môn Thể chế Nông thôn

Tin khác