Cơ hội việc làm hấp dẫn tại IPSARD

01/10/2010

AGROINFO – Bộ môn Thể chế Nông thôn thông báo tuyển dụng cán bộ nghiên cứu...

Bộ Môn Thể chế Nông thôn (DRI) là đơn vị nghiên cứu thuộc Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp, Nông thôn (IPSARD). Bộ môn có chức năng nghiên cứu đề xuất với Chính phủ và Bộ NN&PTNT chính sách phát triển các thể chế nông thôn. Phân tích và đánh giá tác động của các chính sách đến sự phát triển của các thể chế ở nông thôn. Đồng thời đơn vị cũng có chức năng hỗ trợ, tư vấn và dịch vụ theo yêu cầu các vấn đề liên quan phát triển các loại hình doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn, các hợp tác xã, nông lâm trường, trang trại và hộ nông dân... Trong thời gian qua, Bộ môn đã và đang tiến hành nhiều nghiên cứu và đóng góp ý kiến cho việc xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển các loại hình thể chế ở nông thôn.

Trong thời gian tới, cùng với xu thế đổi mới theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm mà Viện đang tiến hành, Bộ môn thể chế nông thôn đang trên đường phát triển và sẽ tiếp xây dựng lực lượng nghiên cứu có chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu nghiên cứu và tư vấn chính sách cho Nhà nước và tư vấn, phát triển các dịch vụ cho các đối tượng là khách hàng khác như doanh nghiệp, HTX, hộ nông dân nếu có yêu cầu. .

I. Yêu cầu tuyển dụng cán bộ

Các vị trí tuyển dụng chính bao gồm:

1) 01 Cán bộ nghiên cứu khung pháp lý và chính sách phát triển DN trong NNNT

a) Mô tả công việc:

o Tập hợp thông tin từ các nguồn tài liệu khác nhau liên quan đến hệ thống pháp lí và các chính sách phát triển các loại hình doanh nghiệp của Việt nam trong thời gian gần đây.

o Tổng kết kinh nghiệm quốc tế về các vấn đề xây dựng khung pháp lí và các chính sách thu hút đầu tư và phát triển DN trong NNNT

o Làm việc với các vụ, cục của các bộ, ngành liên quan, các nhà nghiên cứu nhằm trao đổi về các vấn đề liên quan đến mục tiêu chính sách, quá trình ra quyết định, những yêu cầu và triển vọng đổi mới khung pháp lí và những chính sách phát triển DN trong NNNT trong tương lại.

o Hệ thống hóa các kết quả nghiên cứu phân tích, đánh giá về khung pháp lí và các chính sách thu hút đầu tư và phát triển DN trong NNNT.

o Tham gia vào một số nghiên cứu liên quan đến các hoạt động phân tích khung pháp lí, các chính sách thu hút đầu tư và phát triển DN trong NNNT

b) Yêu cầu:

o Có trình đại học trở lên (ưu tiên có bằng đào tạo nước ngoài), đối với một số ngành học Quản trị doanh nghiệp, Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, Pháp luật kinh tế..

o Thông thạo ít nhất 1 ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc Pháp)

o Có kinh nghiệm công tác từ 3 năm trở lên.

o Có khả năng làm việc tập thể hoặc lãnh đạo nhóm.

2) 01 Cán bộ nghiên cứu về nông lâm trường (NLT) và các các DN cổ phần hóa trong khu vực Nông lâm nghiệp.

a) Mô tả công việc:

o Tập hợp thông tin từ các nghiên cứu của các đơn vị trong và ngoài Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về tình hình cổ phần hóa các DN nông nghiệp, nông lâm trường.

o Làm việc với các đơn vị quản lí của Bộ NN&PTNT về NLT nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về nông lâm trường hiện nay và các chính sách, chương trình phát triển NLT hiện nay.

o Tham gia các đề tài nghiên cứu của Bộ môn về các lĩnh vực liên quan đến NLT và tiến trình cổ phần hóa DN nhà nước trong NNNT, các nghiên cứu sẽ có TOR cụ thể.

b) Yêu cầu:

o Có trình độ đại học trở lên (ưu tiên có bằng đào tạo nước ngoài), đối với một số ngành học như Quản trị doanh nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế lâm nghiệp.

o Thông thạo ít nhất 1 ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc Pháp)

o Có kinh nghiệm công tác từ 3 năm trở lên.

o Sẵn sàng đi công tác thực địa khi được yêu cầu

o Có khả năng làm việc tập thể hoặc lãnh đạo nhóm.

- Mức luơng: Thoả thuận

- Nơi làm việc. Bộ môn Thể chế nông thôn, Viện Chính sách và chiến lược PTNNNT

Địa chỉ: P16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

HỒ SƠ:

Các ứng cử viên quan tâm xin gửi Sơ yếu lý lịch (CV) bằng tiếng Việt và tiếng Anh/tiếng Pháp có dán ảnh chụp gần đây và văn bằng có liên quan về địa chỉ:

Viện chính sách và chiến lược PTNNNT

P16 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội

Email: thechenongthon.ipsard@gmail.com

Tel: 04.37282591 Fax: 04 3 9711062 (liên hệ chị Phan Thị Thu Hà)

Hạn cuối nộp hồ sơ ngày 15/10/2010

IPSARD


Tin khác